41/2018

Verze pro tisk |

Jedním z mých předvolebních přání bylo, aby se změnila útočná atmosféra na zasedáních zastupitelstva. Ale co si mám pomyslet po přečtení on-line přenosu z toho druhého?

16:05 Starostka města Ing. Jitka Volfová požádala přítomné zastupitele, aby se posadili dle stanoveného zasedacího pořádku. Nesouhlasně, s poznámkou, že „nejsme na základní ani mateřské škole“, se vyslovil jak Mgr. Raninec tak i Mgr. Žatecká. Jitka Volfová je opakovaně požádala o respektování zasedacího pořádku dle toho, jak jej stanovila starostka. Romana Žatecká si vyžádala k tomuto požadavku diskuzi.

16:47 S technickou poznámkou se přihlásil zastupitel Raninec s dotazem, proč v materiálech pro zastupitele nebyla usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a Ministerstva vnitra v případě zakázky na MHD přidělené firmě BusLine. Jitka Volfová osvětlila, že tento dokument zastupitelé neobdrželi, protože o něm bylo město pouze informováno a médii tato informace proběhla dostatečně. Dodáváme, že tato informace se na Městský úřad dostala v pátek, 30. listopadu.

16:50 Zastupitelka Žatecká požádala, aby byly zastupitelům předloženy informace o trestním oznámení na zakázku GDPR v České Lípě, které se týkají mimo ní i bývalých radních.

17:09 Juraj Raninec dodal, že zde byla zmíněna konkrétní částka ke konkrétnímu člověku a možná byl porušen zákon. Následně přečetl své interpelace. Jednou z nich bylo, že na jednání Zastupitelstva kraje nebylo předloženo krajským zastupitelům, že Jitka Volfová bude nově ve funkci náměstkyně uvolněně. Má totiž pocit, že jí tady vůbec nevidí a tak dává smysl, že je nadále neuvolněnou i na kraji, ač před volbami slibovala něco jiného.

17:10 Jitka Volfová odpovídá: o jednateli ČLIS bude teprve rozhodnuto. Její úvazek na kraji byl schválen nejprve radou, což by měl pan Raninec vědět, jak dodala, a proto bude od 19. prosince jako uvolněná radní a neuvolněná starostka. Dodala také, že ji velmi zaskočilo, když úředníky překvapilo, že přišla do práce od sedmi anebo od půl sedmé, prý to nebylo zvykem. Ale srovnávat si tu veřejně začátek pracovní doby, hodiny, jí nepřijde korektní.

17:20 Romana Žatecká: „Vážení zastupitelé, vážené zastupitelky, vytváří se nám hned na druhém zastupitelstvu takový nešvar: neodpovídá se na konkrétní otázky konkrétními odpověďmi: jaké pozice jsou tedy zbytné? Očekávám tuto informaci v písemné podobě.“

Vybral jsem jen pár kousků, které byly, a to musím napsat, přebrány už Živou Lípou.

Ještě připomenu, že druhé jednání zastupitelstva města začalo minutou ticha za zemřelého zastupitele pana Petra Kropáčka z SPD. Více si o jeho nehodě můžete přečíst zde.

MHD z pohledu bývalého vedení

O pohledu bývalého vedení na zakázku na MHD v České Lípě jsme informovali zde. Romana Žatecká mi po několika letech něco poslala. Jen jsem to po zkušenostech z minulého týdne poslal do redakce, ať text vydá šéfredaktorka.

Legitimní text i legitimní snaha po omluvě, ale opět se ukazuje, že Romana Žatecká jako bývalá tisková mluvčí nejvíce selhává právě v komunikaci. "Očekáváme veřejnou omluvu od každého, kdo se zúčastnil špinění bývalého vedení města a členů rady města Česká Lípa. Uvítali bychom, kdyby experti Transparency International a Oživení napřeli mnohem větší úsilí k lidem typu Babiše a dalších politiků, kteří jsou trestně stíhaní, a přesto zůstávají ve svých funkcích. To platí i o hejtmanovi Půtovi, který tak rád zasahuje do dění v našem městě a komentuje události, byť sám je obžalovaný, a který před soudním líčením utíká jako malý kluk. A hlavně který nedokázal ani za dvě volební transparentně vysoutěžit dopravní obslužnost kraje a rozhodnutí ÚOHS se snaží vytrvale obcházet."

Tohle už nejsou normální stranické souboje, to je obyčejné kopání kolem sebe.

MHD z pohledu Transparency International

Bývalá starostka sice čeká omluvu, ale vzápětí po jejím emailu dorazily emaily od Transparency International. Podle AT a Oživení pochybnosti po rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže spíše narostly. Tyto organizace vznesly čtyři pochybnosti, ale ÚOHS řešil jen tu, která se týkala technické kvalifikace (například předložení seznamu 34 řidičů). Z tiskové zprávy TI vybírám pár perliček:

"Přestože přesné důvody neznáme, naše pochybnosti o nestranném a objektivním zhodnocení případu zvyšuje kupř. i fakt, že České Lípě radila se zakázkou a zastupovala ji v řízení u ÚOHS advokátní kancelář JUDr. Petra Fialy. Ten je zároveň členem rozkladové komise předsedy ÚOHS a podílí se tak na rozhodování ÚOHS v oblasti veřejných zakázek ve druhém stupni. Českou Lípu tedy zastupuje člověk, který zároveň působí na ÚOHS, a nyní Českou Lípu úspěšně obhajoval v řízení, ve kterém ÚOHS vyšel jeho klientovi velmi vstříc v zakázce za tři čtvrtě miliardy."

"Když se blíže podíváme na faktický výsledek soutěže, kterým se bývalé vedení města tak chlubí, nelze pominout, že k žádné reálné soutěži vlastně nedošlo, protože dle písemné zprávy zadavatele obdržel zadavatel formálně správně pouze jedinou nabídku, a to právě od stávajícího dopravce – společnosti BusLine MAD Česká Lípa s.r.o. Na špatnou adresu pak podala nabídku ještě společnost TD Bus a.s, dříve známá jako BusLine, a.s. a patřící do stejného holdingu jako vítězná firma. V zakázce za tři čtvrtě miliardy je velmi s podivem, že si uchazeč alespoň neověří, kam je potřeba nabídku odeslat. I kdyby však TD Bus podal nabídku správně, šlo by vůbec o konkurenční nabídku?"

Možná právně v pořádku (a měli bychom být radi), morálně ne

Nechme soutěž soutěží. Morálně pochybná je spíše jiná skutečnost. A to termín, kdy byla smlouva podepsána. V den voleb. A na to znovu TI upozorňuje: "V lednu 2015 se zastupitelstvo města rozhodlo usnesením č. 54/C/2015 vyhradit si na úkor rady města kompetenci rozhodovat do budoucna o veřejných zakázkách na služby v hodnotě více než 10 mil. Kč, které přesáhnou volební období 2014 - 2018. Evidentně si tak zastupitelstvo chtělo pohlídat strategické zakázky, které by jinak spadaly do kompetence rady."

Co právník, to názor.

"Podle advokátů totiž výše zmíněné usnesení nabízí dvojí výklad, a to konkrétně slova “přesáhne”. Advokáti dovodili, že si zastupitelstvo vyhradilo pouze pravomoc rozhodovat o zakázkách, které se uskuteční v rámci volebního období 2014 - 2018, nebo v tomto období započne plnění a „přesáhne” do dalšího volebního období 2018 - 2022. Jelikož zakázka na MHD byla sice vysoutěžena ve volebním období zastupitelstva, které usnesení přijalo, ale plnění mělo započíst až za 6 měsíců od podpisu smlouvy, nevztahovalo se usnesení zastupitelstva podle názoru advokátů na případ zakázky na MHD. S tímto závěrem se více méně ztotožnilo i ministerstvo vnitra."

Právník TI Petr Leyer to vidí opačně: "Z našeho pohledu je to však výklad chybný. Usnesení je nutné vykládat tak, že zastupitelé chtěli mít pod kontrolou veškeré zakázky, jejichž plnění již nebudou moci ovlivnit ve svém volebním období a při daném složení zastupitelstva, aby radě nedali možnost neúměrně zatížit následující vedení města."

Juraj Raninec kličkuje, když vysvětluje své bydlení/nebydlení v Lípě, a teď znovu. Ano, možná je to právně v pořádku, ale morálně není. Je vychcánkovství u zakázky za tři čtvrtě miliardy ještě obyčejným českým vychcánkovstvím?

Ilustrační fotka je dnes opravdu jen ilustrační. Zkoušeli jsem se studenty nový pokus. Nazvali jsme ho chemická inkvizice. Ve stručnosti: železo se ponoří do roztoku tvořeném slabým peroxidem, thiokyanatanem a pár kapkami kyseliny chlorovodíkové. Když se vše podaří vyladit, dojde nejprve k oxidaci železa do oxidačního čísla dvě, následně tři ... co to tady melu. Prostě to vypadá dobře.

Nahoru

Komentáře

Re: 41/2018

K chemické inkvizici: vypadlo písmenko "a", správně má být thiokyanatan, My starší thiokyanid známe i jako rhodanid. Pokus - "umělá krev"?

Nahoru

Re: 41/2018

Ano, ano, vyznáte se. S chloridem železitým se používá jako umělá krev :).

Nahoru

Re: 41/2018 - Náš názor i otázky!

Navštívili nás přátelé z České Lípy, tak jsme "podrbali", pochválili (tradičně) Milana Bártu, aktuálně za 41/2018, a tak snad nikoliv od věci poznámky k věci za obě rodiny.

Podle záznamu se hodnotí složitěji, ale ex koaliční duo Žatecká & Raninec nepřekvapilo, kupodivu spíše jako nepříliš připravené se jevilo současné vedení. Paní starostka je tedy na kraji uvolněná nebo neuvolněná a v ČL uvolněná nebo neuvolněná? Máme v tom poněkud zmatek... Náš názor je, že sedět na dvou židlích dobré není!

Causa kolem BusLine MAD Česká Lípa s.r.o. - máme shodný názor s panem Bártou. Dodáváme, že od dnešního dne platí nové jízdní řády a to včetně MAD ČL. Je vypovídající stran kvality dopravce, že na svých webových stránkách (http://www.busline.cz/cz/jizdni-rady-mhd/mhd-ceska-lipa.html) má stále staré, neplatné jízdní řády (stav v čase psaní komentáře), k dispozici není ani platná aktualizace do mobilní aplikace! Docela bordel a vizitka neschopnosti! I za toto by mělo město dopravce pokutovat!

Mediální obraz a aktivity města ČL: máme dotaz na vedení českolipské radnice, zda budou konečně aktivovány FB přístupy na stránku města, v minulém volebním období "radostně" zablokované aparátem paní starostky Žatecké! V našem okolí víme nejméně o pěti blokacích (stále jsou) a to pouze za odlišný názor!

Nahoru

Re: 41/2018 - Náš názor i otázky!

Dobrý den
Starostka Volfová to na zastupitelstvu vysvětlovala.
Aktuálně je uvolněná radní na kraji a zároveň uvolněná starostka v ČL.
Ono prostě nejde ukončit práci uvolněného krajského radního ze dne na den a to jak z formálního důvodu, tak z důvodu lidského.
Ten lidský je jasný. Odejít od rozdělané práce a nechat ji být by nebylo úplně ok.
A pak je ten formální důvod, kdy její odchod (a hlavně nástup nového radního) musí projít kolečkem schvalování.
Ale nebojte - její odchod z místa uvolněné krajské radní už se blíží. (tuším že to bude 18.prosince)
My jako Piráti jsme dokonce zákaz kumulování uvolněných funkcí požadovali zanést do koaliční dohody, což se také stalo s tím, že jsme jí dali termín na splnění, který splní ještě s velkou rezervou.

Blokace na FB stránkách města navrhnu zrušit až bude zasedat komise pro komunikaci.

Nicméně musím se zastat správců těch stránek protože řečí o blokaci "pouze za odlišný názor" či dokonce o "cenzuře" a "za pravdu se každý zlobí"..... jsem už četl fakt moc a vím jak to je ve většině případech ve skutečnost :)

Nahoru

Re: 41/2018

No, zrovna pan Jeník taky docela rád na FBC blokuje a to v podstatě za cokoliv, stačí jen, že máte pseudonym, nebo přezdívku a máte blokaci...Takže ani tak není důležitý obsah příspěvku, ale kdo ho psal....Takže v tomto ohledu asi nějaké změny zřejmě nenastanou...Pokud pak jde o starostku, tak je mi vcelku jedno jestli a kdy bude uvolněná nebo neuvolněná, když bude Město a Kraj fungovat jak má. Třeba taková paní Moudrá toho při starostování stíhala taky hodně, včetně mateřské...

Nahoru

Re: 41/2018

Co se blokování týká, tak celkem pravidelně na svých stránkách dočasně banuju lidi, kteří opakovaně někoho uráží, (nejen mě, ale i kohokoli jiného) či ustavičně trollí mimo téma příspěvku.
Aktuálně jsou na banlistu mých stránek tři lidé.

Jestli jste dostal banána, tak alespoň víte proč. Mimochodem vždy když dám někomu ban, tak si poznamenám důvod a udělám screeny abych předešel kecům o "omezování svobody slova", o "cenzuře", o tom "jak se bojím pravdy" nebo třeba jak tu píšete, že "dávám bany prakticky za cokoli" :)

A v komisi pro komunikaci dám návrh, že v případě banů pro kohokoli bude nutné toto dělat také aby se právě těmto kecům zamezilo.

Nahoru

Re: 41/2018

Pan pirát Jeník - nový tiskový mluvčí? Kozel zahradníkem?

Nahoru

Re: 41/2018

Po ničem jiném netoužím než dělat tiskového mluvčího města :)

Lidi přemýšlejte trochu, než něco takového veřejně plácnete. Vždyť je to absurdní.

Nahoru