Česká Lípa chce v prostoru radnice zachytávat dešťovou vodu

Verze pro tisk |

Horko a sucho, které je v posledních letech typické pro jarní a letní měsíce v Čechách, nás stále více nutí přemýšlet nad tím, jak lépe hospodařit s vodou, které neustále ubývá. Vznikají tak různé projekty na zlepšení zachytávání a udržení vody v krajině. Ekologickým a udržitelným směrem přemýšlí také město Česká Lípa. Po nejrůznějších ochranných opatřeních v rámci údržby zeleně nyní město chce v prostoru radnice zachytávat dešťovou vodu a dále ji používat.

„Jedná se o pilotní projekt, uvidíme, jak bude v praxi fungovat. Zatím totiž s podobnými projekty příliš zkušeností není. Pokud se systém v praxi osvědčí, máme v plánu do budoucna v podobných projektech pokračovat. Co se týče financování, můžeme zkusit podat žádost o dotaci z dotačního programu Libereckého kraje, který podobné projekty podporuje,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.

Návrh na zadání veřejné zakázky schválili českolipští radní na svém prvním zářijovém jednání. „Chceme na dvůr mezi budovami městského úřadu na náměstí T.G.M. čp. 2 a v Moskevské ulici č.p.8 umístit zařízení, které by umožňovalo jímat, čistit a přečerpávat dešťovou vodu tak, aby se dala dále používat na zalévání a k úklidu. V době, kdy je vody málo, jsou zrovna toto dvě činnosti, u kterých se dá pitná voda nahradit upravenou dešťovou vodou,“ upřesnil českolipský místostarosta Martin Brož. 

Vítězný dodavatel bude muset zařízení nejen dodat a namontovat, ale bude muset také zajistit napojení na stávající dešťové svody, vybudovat odběrové místo a před samotnou instalací zajistit všechny souhlasy a povolení. „O vítězném dodavateli bude rozhodovat cena, ale také velikost objemu nádrže na dešťovou vodu a výše ročních provozních nákladů. V letošním roce chceme zakázku vysoutěžit, potřebné finanční prostředky zařadíme do návrhu rozpočtu na rok 2020. Hotovo bychom chtěli mít do dubna,“ doplnila starostka. 

Kromě návrhu zakázky na zadržování dešťové vody pak českolipští radní na svém jednání 3. září odsouhlasili také zadávací podmínky pro první fázi revitalizace zelené plochy v ulici 5. května. Tam chce město ještě letos vybudovat chodníky s veřejným osvětlením a zpevněné plochy s lavičkami. Předpokládané náklady na tuto veřejnou zakázku jsou 1,7 mil. Kč. V příštím roce by město chtělo na práce navázat a instalovat do parčíku herní prvky pro děti. 

Českolipští radní na svém prvním zářijovém jednání pak také přidělili veřejnou zakázku na modernizaci části soustavy českolipského veřejného osvětlení vítěznému dodavateli. Staré sloupy veřejného osvětlení za nové s novými úspornými LED světly v Kovářově ulici (v úseku od železničního přejezdu po křižovatku se Železničářskou ulicí) a ve Škrétově ulici (v úseku od křižovatky s ulicí 5. května po křižovatku s Hrubínovou ulicí) vymění firma ELTODO osvětlení, s.r.o. Zakázku, jejíž součástí není jen samotná výměna sloupů, ale také zpracování projektu, vyřízení povolení a opravy a údržba po dobu desetileté záruční doby, firma zrealizuje za 2,536 mil. Kč. Nová svítidla by na místě měla být v létě 2020.
 

Nahoru