Česká Lípa se stane členem spolku Lužické a Žitavské hory

Verze pro tisk |

Vyšší počet turistů v České Lípě, zapojení do zajímavých projektů s možností čerpání dotačních prostředků, navázání spolupráce s podnikateli, prohloubení vztahů s partnery v blízkém německém pohraničí. To a mnoho dalšího získá město Česká Lípa vstupem do destinačního managementu Lužické a Žitavské hory, který českolipští zastupitelé schválili na svém zářijovém zasedání. Roční členský příspěvek města je 100 tis. Kč.

„V České Lípě máme skvěle fungující Regionální turistické informační centrum. Aby toto centrum mohlo svoje aktivity dále rozvíjet a navazovat spolupráci s dalšími partnery, je vhodné, aby město bylo členem některého z existujících destinačních managementů. Spojení s Lužickými a Žitavskými horami se mi zdá jako ideální, už jen díky již existující dobré spolupráci s příspěvkovou organizací Lipý, naším infocentrem, Libereckým krajem a saskými partnery. Žitava se navíc v letošním roce stala spolupracujícím městem České Lípy, vstup do destinačního managementu na tyto snahy jen logicky navazuje,“ uvedl českolipský radní pro kulturu a cestovní ruch Michal Prokop.

Cílem destinačního managementu Lužické a Žitavské hory je především obnova zaniklé značky tohoto regionu, představení atraktivity regionu a unikátních míst, kterou zde mohou turisté navštívit. Rozjeté jsou již nyní konkrétní projekty, jako je Lužická pivní stezka, zapojení se do projektu propagace Křišťálového údolí nebo spolupráce s Filmovou kanceláří Liberec. 

Česká Lípa byla do současnosti pouze členem Svazku měst a obcí Novoborsko, kam každoročně přispívala částkou 200 tis. Kč. Tento členský příspěvek od nového roku město rozdělí. Novoborsku bude přispívat částkou 100 tis. Kč, Lužickým a Žitavským horám poté částkou stejnou. Výdaje města na členství v podobných spolcích se tak nenavýší. 

„Na Českolipsku funguje ještě jeden destinační management, a to Máchův kraj. Vzhledem k tomu, že i k němu má Česká Lípa blízko, chceme spolupracovat i s tímto spolkem. Bohužel nemůžeme být jako město členem dvou destinačních managementů, a proto uzavřeme s Máchovým krajem memorandum o partnerství. Pro Českou Lípu to znamená, že nebudeme platit žádný pravidelný členský příspěvek, ale budeme se moci zapojit do projektů, které nás budou zajímat. A finanční prostředky pak vynaložíme pouze na spoluúčast v konkrétním projektu,“ doplnila starostka České Lípy Jitka Volfová.
 

Nahoru