Zastupitelé České Lípy schválili Akční plán na roky 2020 a 2021

Verze pro tisk |

Akční plán na roky 2020 a 2021 – tedy seznam konkrétních investičních i neinvestičních projektů, které naplňují cíle stanovené ve strategickém plánu, schválili zastupitelé na svém zářijovém zasedání.

„Akční plán vychází ze strategických cílů definovaných ve strategickém plánu rozvoje města. Ten je schválen na období od roku 2017 až do roku 2023, což je poměrně dlouhá doba. Proto si krátkodobější cíle vytyčujeme v akčním plánu, který se sestavuje vždy na nejbližší dva roky. Podle něj pak můžeme zařazovat strategicky významné projekty do rozpočtu města. Už návrh rozpočtu na rok 2020 sestavujeme právě podle tohoto plánu. Tento strategický dokument pomáhá k tomu, aby rozpočty byly sestavovány systematicky a s jasnými cíli, které se váží na dlouhodobou strategii rozvoje města,“ vysvětlila starostka České Lípy Jitka Volfová. 

Ta zároveň doplnila, že akční plán zdaleka neobsahuje vše, co bude do rozpočtu zařazeno. „Když si akční plán přečtete, nenajdete v něm například položku na vybudování venkovního koupaliště. Je to jen proto, že venkovní koupaliště jako takové není součástí strategického plánu, ze kterého akční plán vychází. To ale neznamená, že s koupalištěm nepočítáme, v tuto chvíli prověřujeme různé možnosti zajištění venkovního koupání pro obyvatele města a jejich finanční a technickou náročnost. Pokud následně zastupitelé záměr odsouhlasí, vyčleníme konkrétní prostředky na zpracování projektu a budoucí realizaci. Zároveň počítáme také s opravami ulic, škol a s dalšími projekty. Do rozpočtu tedy budeme vždy navrhovat více projektů, než je definováno v Akčním plánu. Je však důležité na projekty stanovené v Akčním plánu nezapomínat.“ 

Akční plán kromě investičních akcí zahrnuje také například aktivity města pro zlepšení situace v různých oblastech života, tj. dotační programy, projekty v sociální oblasti, také projekty směřující k elektronizaci úřadu. Jeho součástí jsou také významné investice, které město zahájilo letos, ale dokončené budou až v roce 2020: zateplení ZŠ Lada, MŠ Na Výsluní, novostavba pavilonu F ZŠ Speciální Jižní. Kromě těchto projektů samozřejmě Akční plán zmiňuje další důležité projekty, jako je rekonstrukce Jiráskova divadla, revitalizace Škroupova náměstí, vybudování lávky na Kopeček - Svárov, rekonstrukce lávky v ulici 28. října, oprava běžecké dráhy na Městském stadionu, revitalizace Městského parku, vybudování pobočky městského úřadu v budově bývalé České pojišťovny a mnohé další.
 

Nahoru