Děkujeme...aneb benefiční koncert M. Prokeše a E.Navrátilové

Verze pro tisk |

Jedním z počinů oslav 90 let kostela Mistra Jana Husa byl benefiční pěvecký a varhanní koncert českolipských umělců Martina Prokeše a Evy Navrátilové. Díky oběma účinkujícím i hojnou účastí posluchačů byl opravdu benefiční a honoráře umělců i vybrané vstupné významně podpořily veřejnou sbírku na záchranu tohoto kostela. Za to upřímně jménem všech kulturymilovných Českolipanů děkujeme.

Více než sto posluchačů přišlo v neděli 8. září večer do kostela Mistra Jana Husa. Mám za to, že je sem přivedlo několik různých pohnutek. V prvé řadě jistě touha po hezkém hudebním prožitku. A také to, že na něm vystupovali naši českolipští umělci, pěvec Martin Prokeš za klavírního i varhanního doprovodu paní Evy Navrátilové. A právě ona přišla s myšlenkou připomenutí osobnosti paní učitelky Pavly Šimkové, jež byla v tomhle kostele dlouholetou varhanicí. Také pan Martin Prokeš má k paní učitelce Šimkové úzký vztah. Vždyť on byl jedním z mnoha jejích žáků. Ona rozpoznala jeho talent a připravila ho na studium na konzervatoři a jí je pan Martin vděčný za to, že hudba se stala jeho náplní života. 

Pro mnohé návštěvníky bylo ještě důvodem účasti i to, že třeba prošli klavírní nebo pěveckou třídou Pavly Šimkové či jejím školním sborem Mládí, nebo ji dobře znali. Děkujeme paní Evě Navrátilové a panu Martinu Prokešovi za působivý, citlivý přednes hudby B. Martinů, L. Janáčka, A. Dvořáka, A. Stradelly, J. S. Bacha, G. F. Händela a C. Francka. Byl to opravdu krásný večer.

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru