Příští prezident

Verze pro tisk |

Politik Zeman, nepolitik Drahoš, nepolitik Horáček? Objeví se ještě nějaký politický kandidát? Měli jsme vůbec od roku 1918 nepolitického prezidenta? Jaký bude ten příští? Co myslíte?

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Příští prezident - "badatel Antonín"

A kromě toho:
"Po obsazení zbytku Československa nacistickým Německem v březnu 1939 se Karel VI. odmítl stát říšským občanem a dále se hlásil k české národnosti. Doložil to svým podpisem národnostního prohlášení české šlechty, jehož hlavním autorem byl jeho bratr František Schwarzenberg. Prohlášení podepsalo navzdory nátlaku nacistů přes 80 českých šlechticů. Karel VI. proto patřil mezi šlechtice, na jejichž majetek zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich uvalil NUCENOU SPRÁVU.
Karel VI. a jeho rodina byli přinuceni ODEJÍT ze svého sídla na hradě Orlík do malého zámku v Čimelicích, kde se věnoval psaní historických prací. V dubnu 1945 se na jeho popud vytvořil čimelický ilegální obecní národní výbor, který se připravoval na protiněmecké povstání. Karel VI. a jeho nevlastní bratr Norbert Kinský se následně účastnili květnového povstání v Čimelicích. ... Dne 4. června 1945 byl zvolen předsedou Revolučního národního výboru v Čimelicích. Vedl ho téměř rok."
(Wikipedie)

Nahoru

Re: Příští prezident

Z příspěvků Tichého a Hudce přímo čiší, že tito dnešní Zemanobijci a komunistobijci za komunistické totality díky své loajalitě ke komunistickému režimu vystudovali, volně cestovali a bylo by velmi zajímavé číst jejich posudky a doporučení ke studiu.
Dnes samozřejmě zpochybňují i amerického badatele a spisovatele Paula Paulánského, když mohli tito pánové za totality nadávat americkému prezidentovi a nic se jim nestalo. Tak proč by nemohli zpochybnit archivní dokumenty, očitá svědectví a třeba i Petra Pitharta.. Pánové, Paul Polansky (nar. 1942) v devadesátých letech odhalil české i světové veřejnosti příběh koncentračního tábora v Letech u Písku. Odkryl také řadu smutných skutečností o spoluvině Čechů nebo zdejší šlechty při vzniku a řízení tábora.
Pánové přečtěte si alespoň krátký rozhovor s panem Polanskym.
Tomio Okamura se velmi špatně a nevhodně vyjádřil a omluvil se. Karel Schwarzenberg popírá vinu svých předků z majetku na který podle všeho neměl nárok, na rozdíl od německých firem, nikoho neodškodnil.
Chování pana Okamury je o několik stupňů výše než prolhaného knížete. To může posoudit každý sám.

Nahoru

Re: Příští prezident - "Tonda": zase jen bullshit

1) Můj posudek od děčínského kádrováka Pipoty si každý mohl přečíst už v říjnu 2013:
http://www.i-noviny.cz/zpravodajstvi/taky-budete-volit-komunisty#.WnhYi1Jy71I

- nebo tady i s fotokopií (únor 2011):
http://www.i-noviny.cz/lide-mezi-nami/samozrejme-nejsem-zadny-nacista-2-cast#.WnhaNFJy71I

2) Před rokem 89 jsem "volně vycestoval" pouze do DDR (zájezd pěveckého sboru nebo akce Filmového klubu) a jednou k moři do Rumunska...

PS: Mě by zas zajímalo, jestli má "úžasný", ale poněkud prostomyslný "Tonda" čisté lustrační osvědčení? Jeho propagandistické metody tomu zrovna nenasvědčují.

A jeho další "úžasný postřeh": ne-voliči Miloše Zemana jsou zákonitě taky komunistobijci?

Nahoru

Re: Příští prezident

Pane Tichý, ve Vámi inzerovaném bodě "1)" je úžasný Vámi podepsaný závazek spolupráce s komunistickými zločinci:

Slibuji, že budu vždy pracovat v zájmu dělnické třídy a uskutečňovat politiku Komunistické strany Československa. Budu věrný Československé socialistické republice a budu obhajovat a upevňovat její socialistické zřízení. Slibuji, že budu zachovávat ústavu Československé socialistické republiky i ostatní zákony a právní předpisy, budu svědomitě plnit své povinnosti a pokyny vedoucích pracovníků a zachovávat mlčenlivost v pracovních věcech. Budu podle zásad komunistické výchovy pěstovat v žácích lásku k socialistické vlasti. Povedu je k úctě k dělnické třídě a Komunistické straně Československa. Budu je vychovávat v duchu marxistickoleninského světového názoru. Zavazuji se rozvíjet u mládeže internacionální cítění a prohlubovat přátelství se socialistickými zeměmi, zejména se Sovětským svazem. Jsem si vědom toho, že svým osobním životem, postoji a jednáním, účastí ve veřejném životě a vystupováním podstatně ovlivňuji jako socialistický učitel chování a jednání žáků i nejbližší veřejnost. Při veškerém svém jednání budu mít na zřeteli prospěch Československé socialistické republiky a jejího lidu. Jsem si vědom důsledků, které by pro mne vyplynuly z neplnění slibu. Datum: 24. února 1972, podpis.

Pane Tichý, teď je již jasné proč jste proti americkému spisovateli a badateli Paul Polansky a Petru Pithartovi, který napsal předmluvu ke knize Paula Polansky Tábor smrti Lety. Pane Tichý, jsem rád, že jste se takhle veřejně odhalil a potvrdil, že právě ti největší komunistobijci a Zemanobijci za komunismu vystudovali a totalitní režim plně podporovali. Pane Tichý jste přímo učebnicový případ dnešního komunistobijce a Zemanobijce.

Nahoru

Re: Příští prezident a 88

A jé, Milouš už zase perlí. Mne by ale zajímalo, kolik lidí z těch úžasných podporovatelů Miloše Zemana a hlavně Tomia Okamury by hlasovalo zase pro zřízení pracovního tábora pro nepřizpůsobivé a práce se štítící cikány.
Mají teď trochu pauzu, neb se mohou vyřádit na uprchlících. Nicméně "cikáni do plynu" není nic nového v českých luzích a hájích.
Možná bude vodítkem firma, která darovala prezidentovi 885 tis. Kč. Nápadně to připomíná dary slovenského nácka Kotleby
https://nazory.aktualne.cz/komentare/1488-a-neonacisticka-hra-scisly-kotleba/r~87c4181c782d11e7b564002590604f2e/
Na dotaz radiožurnálu odpověděl majitel účtu odpověděl „Jsou to čísla, která pomohla k tomu, aby pan prezident vyhrál. Má to určitou symboliku a ta čísla něco znamenají.“
Znamenají
http://www.palba.cz/newspage.php?news=6066
Jinak demokracie v neonacistickém pojetí dle soudního znalce
Demokratický systém je podle tohoto postoje založen na tom, že líná většina parazituje na pracovité menšině. Líná většina vždy zvolí takové politiky, kteří jí umožní dál vést zahálčivý život. 51 % lidí může odsoudit zbylých 49 % k smrti či chudobě. Ani demokracie se přitom neobejde bez nedemokratických prvků: manipulace, kontroly médií, vymývání mozků propagandou a moci silnějšího - ač se snaží pokrytecky tvářit, že tyto nástroje neužívá. Političtí vůdci musí přitom být v první řadě služebníky a strážci lidu, musí být odvážní, disciplinovaní a schopní sebeobětování. Nesmí se zaměřovat na materiální zisk nebo slávu

Nahoru

Re: Příští prezident

No, jestli máte, Tondo, o otci Karla Schwarzenberga stejně přesné informace jako o mně a o mém účinkování před rokem 1989, tak se vám ani nedivím, co tu píšete. Je to s vámi jako se zapřisáhlým spáčem. Skutečnost to má těžké, když chce do vašich těžkých snů proniknout. A když se jí to i podaří, tak se v nich nepozná. :-D

Nahoru

Re: Příští prezident

Zde je část rozhovoru amerického badatele Paul Polansky, která zcela jasně dokládá činnost Schwarzenbergrů v koncentračním táboře v Letech. Čekáme na omluvu.

Jakou roli v kauze Lety sehrál rod Schwarzenbergů?
Kníže Karel VI. Schwarzenberg, otec současného předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga, se o vznik tábora v Letech zasloužil. V prosinci 1939 totiž sněhová bouře zle poničila lesy na jeho panství a on potřeboval levnou pracovní sílu k odklízení škod. Poprosil tedy úřady o vybudování pracovního tábora. Dodávám, že v té době nebyl jediný. O vlastní otroky tehdy žádala řada dalších šlechticů – vždyť pracovních lágrů tu stálo asi sto padesát. V Letech nejprve skončili obyčejní Češi, ale často to byli starší lidé. Dále sem byli posláni Židé, což byli většinou intelektuálové, právníci nebo doktoři. A nakonec sem nahnali Romy. Všichni sloužili jako otroci na jeho panství, pracovali v lesích a kamenolomu, kde se těžil kámen na stavbu slavné schwarzenberské silnice.

Odkud tyhle informace máte? Řada lidí tomu nemusí věřit a Karel Schwarzenberg mladší všechno popírá…
Zaprvé z archivních pramenů a kronik. Schwarzenberg starší sice tábor oficiálně nezřídil, ale pomohl ho postavit. Jednoduše dodal stavební materiál a náklady mu zaplatily protektorátní úřady. V Národním archivu najdete účty, které to dokládají. Hodně věcí si také pamatují místní lidé. Starosta jedné zdejší vesnice znal tento příběh od své matky. Také jsem potkal řadu lidi, kteří žili v okolí Schwarzenbergova panství. Pamatují si na židovské vězně, kteří tu pracovali a prosili je nebo jejich rodiče: Prosím vás, vyřiďte panu knížeti, ať nás neposílají pryč. Čekal je totiž Terezín a pak Osvětim. Schwarzenberg pro ně ale nehnul prstem.

Karel Schwarzenberg mladší ale tvrdí, že část majetku jejich rodu za války skončila v rukou nacistů. Pozemky u Letů prý měli pod kontrolou Němci, takže jeho otec nemohl tábor postavit…
To není pravda. Schwarzenbergovy pozemky se dostaly pod nucenou správu Němců až v prosinci 1942. Pracovní tábor v Letech byl ale vybudován už v roce 1940. Schwarzenberg starší tedy otrockou pracovní sílu využívat mohl. Také jsem nedávno objevil místo původního kamenolomu. Jeho syn dnes všechno popírá, protože svého otce velmi uctíval. A možná také čelí velkému riziku. Kdyby se totiž prokázalo, že jeho otec kolaboroval s protektorátními úřady, mohl by o svůj majetek, který znovu získal v restitucích, přijít.

Petr Pithart kdysi řekl, že pokud jsou vaše informace o táboře v Letech pravdivé, Schwarzenberg by se měl smířit se svojí minulostí. Jak by to měl provést?
Netvrdím, že Karel Schwarzenberg nese vinu za svého otce. Nikdo nemůže za činy svých rodičů. Ale myslím si, že by se měl českému národu, Romům i Židům za koncentrační tábor v Letech omluvit. Na jeho panství se nachází masový hrob Romů. V nedalekém schwarzenberském rybníku, který stále vlastní, byli topeni vězni. A v Letech dodnes stojí vepřín. Nechápu, jak může něco takového přejít jen tak. Například vepřín by klidně mohl nechat odstranit. Peníze na to má. To je bez debat.

Nahoru

Re: Příští prezident

Děkuji Tondovi za silný argument, který jsem neznal.
Jsem zvědav, jak se k to mu vyjádří vyvolení z vánočního večírku v ČL.
Neočekávám, že by vyžadovali navrácení majetku Karla Schwarzenberga českému státu.

Nahoru

Re: Příští prezident - triviální metody pokleslé propagandy

Když vyvrátíme první pitomost, okamžitě vyrukujete s nějakou další (o které se třeba už bezvýsledně "diskutovalo" před lety jinde, příklady není třeba uvádět).

Tak se od Příštího prezidenta najednou ocitáme v Letech, nebo pod chvályhodnou iniciativou pana kolegy Šádka čteme recepty M. D. Rettigové. (Přičemž se mimoděk ukáže, že nejpilnější přispěvatel JD si dodnes "nevšiml" poznámky Více informací o možnostech formátování.)

Obě témata jste svými moudry zprofanovali, tak se nedivte, pánové, že ty pitomé hry s vámi dál hrát nebudu.

Nahoru

Re: Příští prezident

Chtěl bych vidět jediného sociálního demokrata, který by souhlasil s prasečákem maskujícím místo českých fašistických zločinů,“ prohlásil například Pavel Dostál
Než nějakého amerického novináře, kterého vydává Tonda za důvěryhodný zdroj, si radši přečtu odborníky z USTRCR
https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1602/003-016.pdf
Tábor vznikl na základě zákonů 1. republiky a vyhlášky z 2. republiky. Tím podstatným ale je, že za to co se tam dělo byli zodpovědni především protektorátní četníci, kteří tábor strážili a bachaři z okolí. Také výběr internovaných osob byl plně v rukou protektorátní police. Foto hovoří jasně. A ukázky
Dozorci Fejfar, Fejkl, Havelka, Černý, Strnad, Maxa, Pešek, Janovský, Baloun, Havel, Havrda, Hovorka a Hejduk měli vězně bít, mučit, znásilňovat a zabíjet nejen střelnými zbraněmi, ale rovněž elektrickým proudem, topením či v plynové komoře. Dále je měli přivazovat ke sloupu na kladku, nasazovat jim železa v maringotkách či je svazovat do kozelce. Výpovědi hovoří i o nedostatku jídla, všudypřítomné špíně, těžké dřině a s ní spojené velké úmrtnosti.
... „Jedno děvče v táboře porodilo dvojčata. Dozorci prohlásili, že takové tady nepotřebují a parchanty živit nebudou. Obě miminka hodili do rybníka. Úplně malinký. Umíte si to představit?“ probírá se vzpomínkami paní Vrbová. Nešťastná dívka potom skočila za dětmi do vody, utopila se a všechny mrtvoly pak museli vězni vylovit. Žádné v táboře narozené dítě nepřežilo..

Nahoru

Re: Příští prezident

Pane Tichý dohrajeme to . Z toho nevyklouznete. Opět Vám pane Tichý uteklo, že vaření do tohoto pořadu zavedla Vaše kolegyně Jana Tichá.
Utekly Vám informace i reakce na hlad příslušníků NSDAP jejich příbuzných a kamarádů, na které jsem vtipně přes Magdalénu Dobromilu navázal. Byla to odpověď paní Janě Tiché.
Omlouvám se Vám za to , že kopírováni s tučně vytištěnými slovy, po vložení do nového komentáře
nefunguje. Jste machr. Vy to umíte. Klobouk dolů.
Některé věci Vám , ale stále unikají. Nesnažím se je vysvětlovat, protože byste se mohl cítiti dotčen. Rád bych Vám připomněl , že jste mi ještě veřejně neodpověděl na bod 1., který jste uvedl ve svém článku Cui bono? Nebudu ho tady opakovat.
Tonda pro mne uvedl neznámou informaci na kterou reagoval i Petr Pithart. Petrovi Pithartovi věřím. Cituji:
Petr Pithart kdysi řekl, že pokud jsou vaše informace o táboře v Letech pravdivé, Schwarzenberg by se měl smířit se svojí minulostí. Jak by to měl provést?
Netvrdím, že Karel Schwarzenberg nese vinu za svého otce. Nikdo nemůže za činy svých rodičů. Ale myslím si, že by se měl českému národu, Romům i Židům za koncentrační tábor v Letech omluvit. Na jeho panství se nachází masový hrob Romů. V nedalekém schwarzenberském rybníku, který stále vlastní, byli topeni vězni. A v Letech dodnes stojí vepřín. Nechápu, jak může něco takového přejít jen tak. Například vepřín by klidně mohl nechat odstranit. Peníze na to má. To je bez debat. Tolik Pithart

Nevím jak tento problém dopadl. Mám ale pocit že Karel Schwarzenberg, zatím nic neuhradil a také zatím nic vracet nebude.
Rád bych Vás ale upozornil, že několikrát jsem v tomto tématu citoval , držme se tématu Příští president
4. Únor 2018 - 12:03 | Josef Doškář
Je třeba se s tím smířit. a připravovat se na volby za 5 let

Re: Příští prezident Drahoš všechny duely prohrál říká Horáček
Únor 2018 - 10:09 | Josef Doškář
Jiří Drahoš měl podle něj po volbách odjet do štábu Miloše Zemana a poblahopřát mu k vítězství. Je potřeba budovat pocit, že demokratický proces je nejdůležitější, dodává.

Re: Příští prezident. Drahoš jako vůdce strany.....bez šance
31. Leden 2018 - 9:03 | Josef Doškář
řekl v rozhovoru pro deník Právo analytik společnosti Kantar TNS Pavel Ranocha. Podle něj je scéna příliš fragmentovaná a nová strana v čele s Drahošem by neuspěla.

Re: Příští prezident v roce 2023. Držme se tématu.
29. Leden 2018 - 22:58 | Josef Doškář
Držme se tématu. Pět let uteče jako voda.
Příští president vyjde ze souboje Andreje Babiše s Pavlem Fišerem. Bude to těžký souboj a vyhraje Babiš

Atd.atd.atd.

Příští president. Někteří tvrdí , že jim bude Václav Klaus ml.

Nahoru

Re: Současný prezident

Export českých firem do Číny vzrostl v roce 2017 téměř o třetinu . Zdroj:businessinfo.cz

Nahoru

Re: Příští prezident - Redakční anketa

Sýček obecný je podle pověr jakýmsi poslem a předzvěstí smrti. Teď je ovšem tato drobná sova ve velkém nebezpečí a jí samotné hrozí vyhynutí. Česká společnost ornitologická proto sýčka obecného vyhlásila Ptákem roku 2018, aby upozornila na jeho osud.

Velice zajímavá je v této souvislosti aktuální informace od redakce IN o připravované anketě „PTÁK HYDEPARKU“. Za sebe mám dva velké favority (potrefeně se třeba sami přihlásí), kterým však vyhynutí zjevně nehrozí :)

Nahoru

Re: Příští prezident

Předložená logika Josefem Doškářem
Pane Tichý, taky jste nevěřícně kroutil hlavou?
Pan Schwarzenberg by se měl omluvit českému národu, protože na jeho panství se nachází masový hrob Romů, kteří nevydrželi útrapy tábora v režii českých protektorátních úřadů. A v nedalekém schwarzenberském rybníku, který stále vlastní, byli topeni vězni českými protektorátními četníky a dozorci. Asi měl s velením uniformované protektorátní policie smlouvu o zápůjčce, kde stálo na co jsou pozemky zapůjčeny. Jistě tam stálo na topení nemluvňat jak koťat.
A tomu máme věřit jako vltavín. Kdo by se měl omlouvat?

Nahoru

Re: Příští prezident

Zajímalo by mě, zda se nějak zapojil taky ornitolog doktor Hnátek .

Nahoru

Re: Příští prezident

Paní Tichá, je to jednoduché. Vidím, že Vám jde lépe vaření a jste schopná podle Vašich slov navařit dobré jídlo pro rodinu i kamarády
Reagujte na to co je tam napsáno. Pro mne jsou slova Petra Pitharta závažná.

Petr Pithart kdysi řekl, že pokud jsou vaše informace o táboře v Letech pravdivé, Schwarzenberg by se měl smířit se svojí minulostí. Jak by to měl provést?
Netvrdím, že Karel Schwarzenberg nese vinu za svého otce. Nikdo nemůže za činy svých rodičů. Ale myslím si, že by se měl českému národu, Romům i Židům za koncentrační tábor v Letech omluvit. Na jeho panství se nachází masový hrob Romů. V nedalekém schwarzenberském rybníku, který stále vlastní, byli topeni vězni. A v Letech dodnes stojí vepřín. Nechápu, jak může něco takového přejít jen tak. Například vepřín by klidně mohl nechat odstranit. Peníze na to má. To je bez debat.

.
V Letech jsem několikrát byl a mimo jiné jsem proti vepřínu protestoval. Vepřín toto pietní místo dehonestuje. O podezření Petra Pitharta jsem nevěděl.

Jinak pan Pithart je také dobrý tip na presidenta. Pro někoho.

.

Nahoru

Re: Příští prezident zajímavá úvaha Bohumila Doležala

https://echo24.cz/a/StUn9/jedinym-resenim-jsou-volby?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
zajímavá úvaha Bohumila Doležala
Témata: Bohumil Doležal, Miloš Zeman, volby
Výsledný dojem z prezidentské volby je pro mnoho lidí deprimující. Dá se to docela dobře pochopit. Zemanovi se podařilo znovu vyhrát, i když to nebylo předem jasné: jeho přitažlivost pro voliče je po pěti letech ve funkci o dost nižší, takže vítězství bylo dost těsné.
Hysterie, apatie, kapitulantství.

Nahoru

Re: Příští prezident. Řešení problému se zemanovským lidem

Mimořádně zajímavý článek Jiřího Peňase
https://echo24.cz/a/SCCRG/hypnoza-reseni-problemu-se-zemanovskym-lidem?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
Hypnóza, řešení problému se zemanovským lidem

Je týden po volbách, národ je rozpolcen jak špalek po ráně sekery. Nejlepší hlavy poražené strany si nyní zoufale vaří mozky otázkou, co s tím, jak dál.
Sepisují tedy stovky analýz a rozborů, tak zvaně racionalizují příčiny, ale ve skutečnosti pořád tápou a nemohou se dobrat k tomu, jak se mohlo stát, že bytost jevící všechny známky silné opotřebovanosti opravdu zase vyhrála. Podle všech společenských teorií by měla už dávno vítězit nějaká forma krásného hermafrodita, jakého mají třeba v Kanadě nebo ve Francii, kde přitom ještě před třemi sty lety byla jen divočina nebo klapala gilotina, zatímco my jsme měli už husitské revoluční hnutí a pokrokovou sociální myšlenku.

Nahoru

Re: Příští prezident

Ano lid je rozpolcen, jako na Bílé hoře, nebo za Husitů. Je to naše tradice.
Ale ona není rozpolcena společnost, ale i lidé. Nejprve znovu instalují busty TGM a pak volí pravý opak, jak se vyjádřila téměř stoletá vnučka prvorepublikové ministra, která TGM znala osobně. Hlava mi nebere.
Taky by bylo zajímavé, jestli TGM obvinil Schwarzenberga za to, co provádělo protektorátní četnictvo na jeho pozemcích. Silně pochybuji. Měl pevné postoje, i když se to mnohým Čechům nelíbilo. Hilsner, Rukopisy.

Petr Pithart kdysi řekl, že pokud jsou vaše informace o táboře v Letech pravdivé.... studie odborníků z USTRC "Lety u Písku neznámý příběh dozorců" dokladují něco jiného. Jsou nepravdivé. Tak nevím, proč tu někdo neustále omílá to samé.

Nahoru

Re: Příští prezident

Článek Jiřího Peňase dále
Zatímco my? Pochodujeme na místě za zvuků přiopilé dechovky. Škodolibý, otylý, zamračený lid se špatným vkusem a nezdravou životosprávou, který je celému progresivnímu světu k posměchu. Nechce přijmout do své tučné kuchyně nové chutě a vůně, nechce se zušlechtit, nechce se polepšit. Setrvává ve svém etnickém bludu, ve své chalupě z roští, ve svém národoveckém močálu.

Slavíme sto let od vzniku státu, který se líbil pouze Čechům, takže mu ti ostatní dali vale jak jen mohli.
A národ bude opět rozpolcen. Jedni budou nadšení, jiní budou přemýšlet, kam to České království, kdysi po Anglii nejbohatší region, dotáhlo.
Budou frustrovaní z životní úrovně v Rakousku či Bavorsku, kam kdysi přemístili většinu SN.viz
Češi – národ, který se dočista zbláznil!
https://polakpetr.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=648038
Tuhle jsem četl, že nás předeběhnou i Slováci. Podle tempa za dva roky.

Nahoru

Re: Příští prezident

Tonda bohužel nečetl mou reakci, nebo předstírá, že tam není, co tam je. Staví se hloupým. Totiž, že jeden tábor v Letech u Písku jsou ve skutečnosti tábory dva. Do 2.srpna 1942 pracovní tábor pro obyčejné kriminální vězně, po 2.srpnu 1942 tzv.cikánský tábor určený ke shromažďování nežádoucích etnik, které pak byly odesílány k vyvraždění do Osvětimi. Pokud vůbec mohl mít otec Karla Schwarzenberga s táborem něco společného, pak s tím prvním. S tím druhým, o kterém se tu diskutuje, nikoliv. Už totiž se svým majetkem nemohl vládnout, neb na něj byla uvalena nucená správa. Proč asi? Protože šel nacistům na ruku? :-D

Nahoru

Re: Příští prezident- Tonda, odborník. manipulátor

Tonda
...zpochybnit archivní dokumenty, očitá svědectví a třeba i Petra Pitharta.
Pithart
...Petr Pithart kdysi řekl, že pokud jsou vaše informace o táboře v Letech pravdivé,

Skutečnost- Pravdivé v mnohém nejsou

Tonda
...Chování pana Okamury je o několik stupňů výše než prolhaného knížete.

Skutečnost. Tonda je obdivovatel Okamury. Své k svému. Výroky na adresu Okamury jsou i výroky na adresu Tondy
Aféra zpochybňování utrpení Romů sílí. Odvolání Okamury žádají i další strany a padnou trestní oznámení
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/afera-zpochybnovani-utrpeni-romu-sili-odvolani-okamury-zadaji-i-dalsi-strany-a-padnou-trestni-oznameni-42464?dop-ab-variant=&seq-no=1&source=hp

Nahoru

Re: Příští prezident

Ta anketa na i-novinách - je zapojen k vyhodnocení " Ptáka hydeparku " i ornitolog eso.kent , přítel doktora Hnátka ? Paní Jana Tichá by mohla vědět.

Nahoru

Re: Příští prezident

Pane Hudče, již mnoho pochybovačů se takto Paula Polanskeho ptalo. Zde přepisuji obdobný dotaz, který vyvrací Vaše přání.

V Bouři píšete o rodičích ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, jak najímali vězně z Letů na práci ve svých přírodní pohromou zničených lesích. Je to pravda anebo vaše fantazie?

Mé informace o Schwarzenbercích ze Starého Sedla na Orlíku pocházejí z dokumentů, které jsem našel v městských kronikách dané lokality a z rozhovorů s místními zemědělci a lesníky, kteří pracovali pro Schwarzenbergy před, během a po druhé světové válce. V národním archivu v Praze jsem našel dokumenty o firmě se jménem Schwarzenbergovy závody, která byla zapojená do budování tábora v Letech. V mnoha kronikách se také píše, že později pracovali ve Schwarzenbergských lesích židovští vězni, aby zachránili padlé stromy ze sněhové bouře v prosinci 1939. Tyto informace jsou patrné i z rozhovorů, které jsem pořídil s místními zemědělci. Například jde o stránky 256 až 260 v knize Tíživé mlčení, kde je rozhovor s Václavem Veselým. Schwarzenbergovy lesy nebyly pod nucenou správou Němců do druhého týdne prosince roku 1942. Tehdy byli už všichni Židé pracující jako otročtí dělníci pro Schwarzenbergy deportováni do Terezína a Auschwitzu. Po deportacích Židů byli na záchranné práce v lesích a na práci ve Schwarzenbergově kamenolomu, kde se těžil kámen pro stavbu silnice číslo 19, využíváni Romové z Letů. I za nucené správy Schwarzenbergové profitovali z lesů, protože jim německá administrativa určité peníze platila. Po válce Schwarzenbergové využívali na otrockou práci ve svých lesích v letech 1945 až 1948 sudetské Němce. Všechny informace opět pocházejí z kronik a rozhovorů.

Když se na to Karla Schwarzenberga ptali před druhým kolem přímých prezidentských voleb, odvětil, že to prozkoumalo několik historiků a zjistili, že jde o pustou pomluvu. Co vy na to?

Ctibor Nečas, první český historik, jenž zveřejnil během komunistické éry záznamy z Letů v archivu v Třeboni, zanechal dojem, že Lety byly německým koncentrákem vedeným Němci. Nikdy neventiloval, že strážníci byli včetně velitelů Češi. Do dnešních dnů to po něm čeští historici opakují. Opět vás odkážu, abyste se podíval na orální historii sepsanou v Tíživém mlčení, která nepochází od vězňů koncentráku, ale od samotných Čechů. Je to ke konci knihy. V roce 1995, když jsem odhalil tragédii v Letech v americkém tisku, jsem byl pozván českým velvyslanectvím do Washingtonu DC. Ambasáda chtěla rozšířit příběh a nabídla, že mi s bádáním v archivních záznamech pomůže komise českých historiků. Souhlasil jsem, ale když jsem o několik měsíců později dorazil do Prahy, nabídka byla stažena, protože jsem si stál za tím, abychom začali nejdřív zpovídat bývalé vězně a jejich strážce, jejichž jména jsem našel v archivu v Třeboni. Prohlásil jsem totiž, že dokumenty mohou počkat, ale některé velmi staré oběti vězněné v Letech už ne. Tehdy jsem se setkal s Josefem Havlasem na ministerstvu zahraničních věcí. Pokoušel se mě od mých pátrání odradit, vždy přitom jmenoval Schwarzenberga. Později se stal Havlas šéfem týmu, který zavedl na několik týdnů v archivu v Třeboni šikanu. Každému, kdo by mi dal ještě nahlédnout do materiálů a záznamů, tam vyhrožovali ztrátou zaměstnání a pensionováním. Jeho tým pak vybíral záznamy, které by se daly poslat do Muzea holocaustu ve Washingtonu DC.

Některé dokumenty, které jste nalezl v archivech, byly později v neustálé zápůjčce prezidentské kanceláře. Co to bylo přesně za dokumenty?

Jak jsem již řekl, hodně dokumentů, které jsem o Schwarzenbercích získal, pocházelo z různých městských kronik z okolí Orlíku, Letů, Mirotic a Cerhonic. Také jde o nějaké záznamy z archivu v Třeboni. Jednou z nejzajímavějších pro mě byl záznam z pozemkové knihy, který ukázal, že Schwarzenbergům stále patří rybník před táborem v Letech, kde bylo strážci utopeno mnoho dětí tehdejších vězňů. V roce 1999 jeden z českých ministrů vzhledem ke snahám kolem Letů slíbil, že rybník vysuší, aby se odhalily všechny připomínky zlořádů v Letech, které by tam mohly ještě zbýt. To se samozřejmě nikdy nestalo. Všechny záznamy o Schwarzenbergových závodech, které se týkají tábora v Letech, jsou v Národním archivu v Praze.

Pane moldavite, proč nemají ty dvě romská miminka a jejich matka a další zavraždění ve Schwarzenbergově rybníku na břehu nějaký pomník? Proč tam není vysvětlující tabule? Proč je opět ticho po pěšině. Všechno ututláno, schováno a zamaskováno.

Nahoru

Re: Příští prezident

Ti postřílení Němci v NB bez řádného stanného soudu byli taky ututláni, schováni a zamaskováni.
Stejně jako daleko horší masakr než v Lidicích - Švédské šance, kde byli také střílena děcka a mimina. Muži byli pouze slovenští nádražáci, kteří přistoupili cestou.
Komedii kolem symbolického hrobu nemusím dokladovat. Na Švédských šancích majitel pozemku dvakrát vztyčil kříž. Do tří dnů byl vždy zničen.
Ale ta otázka by měla směřovat na pana Doškáře. V letech byl mnohokráte, má s pomníky a tabulkami bohaté zkušenosti. Jistě by mu pan kníže vyhověl.
Je otázkou, jak dlouho by vydržel.

Nahoru

Re: Příští prezident

Především ten pomník tam měl dávno stát již od Schwarzenbergů, kteří se nestydatě na otrocké práci, zadarmo, Romů a dalších vězněných obohacovali.
Popravení Němci, dne 2.6.1945, v Novém Boru, měli jít před stanný soud, který?
Dekret č. 16/1945 Sb., tzv. Velký retribuční dekret, o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech (stanné soudy), byl vydán 19. června 1945, tedy až 17 dnů po popravě. Moldavite, jste úplně mimo, ostatně jako téměř vždy.

Nahoru

Re: Příští prezident

tady je vícero přispěvatelů mimo, ostatně jako téměř vždy :-))

Nahoru

Re: Příští prezident

Vedle jako jedle je tradičně manipulátor Miloš"Tonda" Novák
Ta norma je
Ústavní dekret prezidenta republiky o obnovení právního pořádku č.11/1944,I. HLAVA: o obecných právních normách – ústavní a jiné československé právní předpisy vydané do 30.9.1938 byly považovány za čsl. právní řád, zatímco předpisy vydané v době nesvobody nebyly součástí – nebyly vydány ze svobodné vůle čsl. lidu.
Nabývá účinnosti dnem 5. května 1945

Nahoru

Tuhle bitvu nemůžete vyhrát. Přátelský dopis lib. intelektuálům

Zveřejňuji tady pro informaci názor z druhého tábora, tábora, který je ve zdejší skupině diskutujících v menšině.
Veřejně prohlašuji, že jsem pro setrvání v EU.
Článek zveřejňuji k diskuzi.
Ne k nadávání a urážkám. Často se uvádí citát, který údajně řekl Voltaire "
Nesouhlasím s jediným slovem, které říkáte, ale navždy budu bránit, abyste je říkat mohl./ Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale budu do smrti bránit vaše právo to říkat./ Pane abbé, nenávidím to, co píšete, avšak položím život za to, abyste to mohl dál psát."
Podle současných znalostí to Voltaire nikdy neřekl.

https://echo24.cz/a/SV6Pq/tuhle-bitvu-nemuzete-vyhrat-pratelsky-dopis-liberalnim-intelektualum

Tuhle bitvu nemůžete vyhrát. Přátelský dopis liberálním intelektuálům

Toto není článek o prezidentských volbách, i když se k nim budu odkazovat. Prezidentské volby váš nesoulad s většinou neodstartovaly – navíc se v případě volby prezidenta jednalo o většinu velmi těsnou, protože nehorázné chování Miloše Zemana nahnalo na vaši stranu množství lidí, kteří s vámi jinak nesouhlasí. To je iluze, že 48 procent myslí jako vy. První průzkum o EU nebo migraci vás z ní vyvede. Prezidentské volby jen obnažily vaši bezradnost. Nevíte, co s lidem. A tak ho analyzujete. Buď nadáváte na křupany, co si Rousseaua pletou s Rusem, nebo bičujete sebe, že jste jim to lépe nevysvětlili, nevytáhli je z dluhové pasti a nenaučili jíst příborem.

Nahoru

Re: Příští prezident

Veřejně prohlašuji... názory nemění jen blbec. To jsem volil.

... obnažily vaši bezradnost. Nevíte, co s lidem.
To stačí. Nevíte, co s lidem. Ano s lidem. Takovým stádečkem, které je potřeba zahnat, kam je potřeba. Komunisté to uměli, liberálové jedni. Lid je masa a takto je s ní nutno pracovat. Hlavně aby nikdo nečouhal a všichni byli přikrčeni v koutě.
Vy liberálové nesnášíte pojem lid. Všude vidíte pouze jedince s jeho chybami a přednostmi. Tak tumáte přes čumu!
Naštěstí máme pamětníky těch dob, co umí to stádečko lid vytvořit. Nejlépe to jde strašením. Imperialisty lze nahradit uprchlíky. Němci, zvláště ti Sudetští se hodí také univerzálně. Jho Rakouska - Uherska nahradíme Evropskou unií. A ta církev, minimálně je zdanit. A ty Slovanské kořeny-Rusové náš vzor.
A hlavně navařit tuhle bramboračku za pomocí Dobromily a Sudiprava. To ten lid určitě zbaští.

Nahoru

Re: Příští prezident a Okamura K právní povaze tábora Lety

K doplnění
K právní povaze tábora Lety
https://kolackovsky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=648399
Nečas,Holocaust českých Romů. Praha, Prostor, 1999

Nahoru

Re: Příští prezident

Moldavite, ve Vámi citované normě a ani v právní řádu Československa do r.1939 není jediná zmínka o mimořádných lidových soudech (stanné soudy). Ty vznikly skutečně až Dekretem č. 16/1945 Sb. ze dne 19.6.1945.
Cituji moldavita: "Ti postřílení Němci v NB bez řádného stanného soudu......"
Skutečně mícháte věci dohromady a nevíte o čem mluvíte!!!

Nahoru

Re: Příští prezident

Dovzdělejte se, vážený. Stanné právo bylo součástí prvorepublikového čsl. právního řádu, § 429 trestního řádu soudního, bylo vyhlášeno např. v r.1920 nebo 1938
Vaše myšlenka, že pokud nebyl po ruce soud, tak se měli lidé střílet, je naprosto úžasná.
Měl by jste jste s tímto úchvatným názorem zajet na Mezinárodní trestní soud v Haagu, který se zabývá tr.činy genocidy, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny . Jistě to rádi pro vás blížeji vysvětlí.

Nahoru

Re: Příští prezident

Moldavite jsem neskutečně rád, že jste se usvědčil, že stanné soudy po kterých jste tak volal dne 2.6.1945 nebyly a skutečně mohly vzniknout až 19.6.1945.
Jsem rád, že jste pochopil rozdíl mezi stanným právem a stanným soudem.
Dne 2.6. 1945 bylo Československo od září 1938 ve stavu branné pohotovosti. Konkrétně se tak stalo za mnichovské krize v září 1938, kdy vláda svojí vyhláškou č. 183/1938Sb.oznámila, že 23. září 1938 vstupuje stát do branné pohotovosti a současně s tím vyhlásil prezident republiky Edvard Beneš podle branného zákona (č. 193/1920 Sb.) mobilizaci.
Vstup státu do branné pohotovosti byl jedním z mezníků mezi mírem a válkou. Podle zákona č. 131/1936 Sb. o obraně státu vstupoval stát do branné pohotovosti, jakmile byla vyhlášena mobilizace branné moci, prohlášen válečný stav nebo vypovězena válka. Mobilizaci branné moci nařizoval podle branného zákona prezident republiky, který rovněž podle ústavy prohlašoval válečný stav a s předchozím souhlasem Národního shromáždění vypovídal válku.
Dne 31. prosince 1945 skončila branná pohotovost státu, jejíž konec byl uveřejněn ve vládní vyhlášce č.162/1945 Sb. z 11. prosince 1945.
Moc soudní dne 2.6.1945 v Novém Boru, dle Zákona č.131/1936 Sb., §120, vykonával pplk. Sekáč.

§ 120Ustanovení o vnitřní správě v poli.

(1) V území operačního pásma se přenáší ve věcech náležejících do působnosti politických (státních policejních) úřadů působnost ministerstva vnitra a jiných ústředních úřadů na hlavního velitele; politické (státní policejní) úřady se v těchto věcech uvedenému veliteli podřizují.
(2) Opatření podle odstavce 1 může učiniti ministr vnitra v dohodě s ministrem národní obrany i v etapním pásmu.
(3) Zastaví-li politické (státní policejní) úřady pro válečné události svou činnost, přenáší se jejich působnost na vojenská velitelství.
(4) Za vykonávání působnosti, vyplývající pro vojenská velitelství z ustanovení tohoto paragrafu, odpovídá hlavní velitel vládě.
Od moldavita opět snůška lží a moldavit opět prokazatelně úplně mimo.

Nahoru

Re: Příští prezident

...(3) Zastaví-li politické (státní policejní) úřady pro válečné události svou činnost, přenáší se jejich působnost na vojenská velitelství.
Přestaňte zesměšňovat pana Uksu, Doškáře a spol. Ti již dávno doložili, že politické orgány v této době působily. Viz. Vyhláška čsl. národního výboru v České Lípě, ze dne 10.5.1945,Provolání o stanném právu. Stejně tak doložili práci Národního výboru v NB.
Stejně tak urážíte práci Londýnské vlády, která dobře připravila převzetí politické moci národními výbory. Právní podklad k zakládání národních výborů byl dán ústavním dekretem prezidenta republiky ze dne 4. prosince 1944. Konkrétním podkladem pro převzetí polické moci bylo dáno vládním nařízením č. 4/1945 Sb., účinným od 9.5. 1945 § 1
(1) Na osvobozeném území Československé republiky buďtež vytvořeny a pokud možno v nejkratší době po vytvoření volbami podle zásad československých volebních řádů a podle zvláštního vládního nařízení obnoveny místní, okresní a zemské národní výbory jakožto orgány zastupitelské a orgány veřejné správy ve všech jejích oborech.

Takže úžasný Toníku, přestaňte zpochybňovat fakta za účelem obhajoby válečného zločinu. Popravy civilistů vojáky bez řádného soudu . Je to odporné !!!

Nahoru

Re: Příští prezident

Popsal jsem právní stav v Novém Boru, který byl 2.6 v den popravy nacistů, to moldavite nezpochybňujete!!!
Nový Bor byl opět Československý až od 8.5.1945, předtím se jednalo o území Třetí říše. Soudy zde nebyly a veškerá soudní moc tedy byla v rukou vojenského velitele v tomto případě pplk. Sekáče. Bohužel pokud jste, a podle všeho jste, Sudetomil, tak je to mimo Vaše rozlišovací schopnosti a nikdy to nepochopíte.
Jinak k tématu. Dnes je to čtrnáct dní od neskutečné historické události, Miloš Zeman obhájil své prezidenství podruhé v přímé volbě. Stal se prvním prezidentem z vůle lidu a pak to ještě zopakoval. Takto nebyl zvolen žádný prezident v České a Československé historii.

Nahoru

Re: Příští prezident? - taková pěkná tečka

K TÉMATU, i když jen pro silnější povahy, protože je poněkud tragikomická:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1630968080324803&id=100002348817883

Ostatně soudím, že topič elektrárenský je chabý nejen v politologii, ale i v historii a právu.
A nebudu sem už klikat, dokud autora tématu nenapadne založit nové téma s přiléhavějším názvem.

PS slovo historika Mgr. Smejkala na semináři 2009 k 2. červnu 45 v NB:
Případné činy borských zatčených měly být vyšetřeny příslušnými CIVILNÍMI orgány, které by rozhodly o případném potrestání. Nic takového nenastalo. Lidé v uniformách neprováděli žádné šetření a nezanechali žádný protokol. Obviněným nebyl sdělen rozsudek a hlavně na jakém základě by byl postaven. Nabízí se tedy jiný výklad, k němuž historik nikdy nenajde skutečné vysvětlující motivy. Jednalo se o mstu, odvetu nebo výstrahu. Všechny tyto možnosti nemají rozumný základ, nedají se konkrétně vysvětlit, protože vycházejí z prudkého hnutí citů nejen těch, kteří čin vykonali, ale také případného publika. Aktéři událostí mohli za války prožít trauma vlastního utrpení a ztrátu rodinných příslušníků a těžce to nesli. Byli však v uniformě a měli být pod přísahou a ta zavazuje k jednání, jak jsem to výše popsal. Nebyli oprávněni k provedení exekuce tím spíše, že již bylo po válce. Kdyby policista sám trestal zločince, k čemu by byl soud a spravedlnost.
Po šedesáti pěti letech asi nezjistíme, jaká byla minulost aktérů této události, čím se dali strhnout a zda svého činu někdy litovali.

Nahoru

Re: Příští prezident

Opět zesměšňujete práci pánů Uksa, Doškář a spol. Kolik nacistů bylo popraveno? Nejlépe jmenovitě.
Zařaďil jste se do odporných řad zpochybňovačů dekretů prezidenta Beneše. Z nich jasně vyplývá, že veškeré zákony, vyhlášky a smlouvy platné za první republiky vstupují opět v platnost 5.5.1945. A veškerá politická moc byla dána 9.5.1945 Národním výborům, což jasně dokazuje Vyhláška čsl. národního výboru v České Lípě ze dne 10. 5. 1945.
To, že Národní výbor NB byl v době popravy internován Sekáčovými vojáky, na tom nic nemění. Stejně jako názor, když není po ruce soud, tak je zastřelíme.
Zpochybňování dokladů na stránce Lidice, zpochybňování Benešových dekretů, obhajoba toho, čemu veškerý demokratický svět říká vražda, nebo válečný zločin, svědčí zřejmě o záměru.
Nebo o sníženém intelektu. To je také možné.

Nahoru

Re: Příští prezident

Také jsem si oddychl po té neskutečné události znovuzvolení.
Všichni jásají, že máme opět morální a lidský vzor. Můžeme se tak bezstarostně urážet, mlátit a ponižovat. . Máme jasný návod, že zákony jsou k tomu, aby se obcházely. Nebo si z nich nic nedělat a třeba kouřit i tam, kde je to zakázáno.
Osobně jásám, protože se nemusím bát, že tu ve Cvikově budou sexuálně obtěžovat nabušení černoši v kožených bundách se svými iPhony. A Češky se nezačnou balit do hidžábu, jak paní Ivana v Arábii.
Hlas lidu, hlas boží, proto Češi rozhodli, že budeme mít prezidenta, jakého si zasloužíme. Čekají nás krásné zítřky, kdy se ze sídla českých králů bude šířit morální vzor a příklad pro všechny poddané.
Tonda je toho dokladem.

Nahoru

Re: Příští prezident

Státní moc je druhem veřejné moci, jde o schopnost státu vnutit svou vůli subjektům, které jsou v dosahu jeho právního řádu. Slouží jako prostředek organizace a řízení společenských vztahů uvnitř určité státní společnosti.
V demokratickém právním státě existuje vyvážený systém tří mocí: zákonodárné, výkonné a soudní.
Moc zákonodárná, moc výkonná a moc soudní jsou na sobě nezávislé.
Moc soudní dne 2.6.1945 v Novém Boru za branné pohotovosti státu, dle Zákona č.131/1936 Sb., §120, vykonával pplk. Sekáč.
To jsou neoddiskutovatelná fakta. S tím žádný Sudetomil nic neudělá.
Pokud máte pocit, že v Novém Boru 2.6.1945 měl vykonávat někdo jiný moc soudní, tak napište, který orgán soudní moci a konkrétní osobu či osoby, které za uvedený orgán měly jednat.
Dle veškeré dokumentace a za daného právního stavu to byla Československá armáda a její velitel v Novém Boru pplk. Sekáč.

Nahoru

Re: Příští prezident

Cituji Toníka Novaka....Moc soudní měl pplk. Sekáč.
Tak nám představte, jak proběhl soud, kdo byl obhájcem, jak byl utvořen tribunál dle zákona o Stanném řízení.
Přestaňte neustále zpochybňovat Dekrety prezidenta Beneše, je to odporné. Chápu, proč tak rád jezdíte do Bavorska, kde se k vám okamžitě obyvatelstvo hlásí.

Nahoru

Re: Příští prezident

Moc soudní měl pplk. Sekáč za vyhlášeného stanného práva. Cituji moldavita:... "Ti již dávno doložili, že politické orgány v této době působily. Viz. Vyhláška čsl. národního výboru v České Lípě, ze dne 10.5.1945,Provolání o stanném právu..."
Moc výkonná tedy již fungovala - národní výbory. Moc soudní nikoliv a vzhledem k vyhlášenému stannému právu a k přihlédnutí k tomu, že pachatelé byli přistiženi a usvědčeni přímo při činu - neodevzdání zbraní a rádií.
Stanné právo tedy bylo vyhlášeno. Stanné právo je termín z oblasti trestního práva. Jedná se o výjimečné opatření státu, kdy lze mimořádně omezit některá z občanských práv. Může jít o situace jako je živelná pohroma, válečný stav, různé nepokoje a ohrožení. Stanné právo má zabránit narůstání společensky nebezpečných poměrů odstrašením pachatelů takových činů.
V době stanného práva se urychluje a výrazně zjednodušuje proces trestního řízení a udělené tresty jsou mnohem přísnější, často je využíván trest smrti.
Pplk. Sekáč nechal vydáním Rozkazu velitele pěšího pluku 47 k vykonání trestů dle stanného práva potrestat provinilce držící i přes opakované výzvy a za vyhlášeného stanného práva, vojenskou výzbroj - střelné zbraně dal popravit, rodiny vyhostit. Další provinilce, kteří drželi lovecké zbraně, vojenské chladné zbraně a radia nechal i s rodinami vyhostit.

Nahoru

Re: Příští prezident

Už v tom zas jedete, co ?

Nahoru

Re: Příští prezident

A jak tedy proběhlo trestní řízení?
Soudce kat?

Na korouhvi státu je emblém s gilotinou,
z ostnatýho drátu páchne to shnilotinou,
v kraji hnízdí hejno krkavčí,
lidu vládne mistr popravčí.

Král klečí před Satanem na žezlo se těší
a lůza pod platanem radu moudrých věší
a zástup kacířů se raduje a jásá,
vždyť prvním z rytířů je Veličenstvo Kat.

Na rohu ulice vrah o morálce káže,
před vraty věznice se procházejí stráže,
z vojenských pancířů vstříc černý nápis hlásá,
že prvním z rytířů je Veličenstvo Kat.

S úšklebkem Ďábel viděl pro každého podíl,
syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil,
jen motýl smrtihlav se nad tou zemí vznáší,
kde v kruhu tupých hlav dlí Veličenstvo Kat

Nahoru

Re: Příští prezident

No, moldavite, ke katovi českého národa Reinhardu Heydrichovi ta písnička není špatná, ale tahle písnička Karla Kryla se hodí lépe.

http://slideplayer.cz/slide/11467670/

Nahoru

Re: Kam až klesnou tzv. Odpůrci pomníku?

Je opravdu neskutečné, jaké lži a pomluvy jsou schopni šířit zastánci popravy německých civilistů bez soudu v Novém Boru.
Přehrajte si doporučený odkaz Miloše "Tondy" Novaka.
Stačí si najít dvě foto rodiny Heydricha a vydávat druhého syna Heidera za Václava Havla. Ani nevadí, že jsou u moře.
http://www.drittesreich.wz.cz/organizace/ss/ss-osobnosti/heydrich/heydrich.html

Tato odporná lež , za kterou by se nemusel stydět ani mistr Říšské propagandy Goebels, plně vystihuje pravou tvář Milouše a zřejmě i jeho okolí.
Já se s takovými lidmi odmítám bavit, jsou mi odporní.

Nahoru

Re: Příští prezident

Moldavite s Karlem Krylem jste začal vy. Doporučuji Vám si přečíst knihu Karla Kryla, Země lhostejnost. Tzv. "Sametová revoluce“ nebyl Václav Havel, ale právě Karel Kryl. Písně Karla Kryla i jeho hlas z rádia Svobodná Evropa jsem poslouchal téměř denně. V Břevnovském klášteře jsem se byl s Karlem rozloučit a se mnou i spousta lidí, Václav Havel se pohřbu nezúčastnil poslal za sebe svého mluvčího Medka, který byl několikrát přerušen při svém projevu, že lže.
Zatímco učitelé zpěvu za totality se nám snažili natlouct do hlavy něco o blýskajících kosách a poroučení větru a dešti, my jsem se na protest těmto ideologům komunistického totalitního režimu sešli u kytary a zpívali právě písně Karla Kryla. … Experte na Heydrichovy děti jsem rád, že alespoň nezpochybňujete druhé foto, Reinhard měl hošíky pouze dva......a na druhé fotografii je třetí hošík, jako kdo?

Nahoru

Re: Příští prezident Tonda byl prý vyřazen z Hydeparku

Tak jsem se dnes dozvěděl, že Tonda si za tento článek zde již neškrtne.
Tím by vyřazen i ze skupiny nezvýhodněných přispěvovatelů.
Pamatuji si na dobu, kdy komunisti řikali, soudruhu to si přehnal, na stranu nám nešahej.

Tonda šahal a došahal. Jsme sice v Hydeparku, ale vodsaď - podsaď.
Karla Kryla poslouchám dodnes. Na jeho pohřbu jsem nebyl.

Tondo, často jsem s Tebou nesouhlasil, ale definice demokracie říká: " Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale budu do smrti bránit vaše právo to říkat."
Nekonečná malost bývá provázena nekonečně velkou pýchou.
Prý to řekl Voltaire. Prý to ale neřekl.
.

Nahoru

Re: Příští prezident

Tonda byl redakcí opravdu zablokován?

Nahoru

Re: Příští prezident Tondovi, byl odebrán vstup do Hydeparku

Tonda byl opravdu redakcí zablokován!
Když bych uvedl, že je to cenzura, byla by zde velká reakce na moji hlavu.
Takže to nebyla cenzura.
Navíc necenzura bez informace pro všechny, pro účastníky i neúčastníky vánoční besídky.
je možné, že účastníci vánoční besídky ji mají.

Nahoru

Re: Příští prezident

Tak už jsme informováni. Díky přímým vztahům Tonda-vltavín.
Když se tak oháníte Francouzi, jistě víte, že brzy vstoupí v platnost zákon, ukládající provozovatelům portálů okamžitě mazat lživé zprávy. Pod vysokými pokutami . Dokonce Facebook s tím začal dopředu.
Jestli vám tu budou scházet zprávy typu, že náš prezident Havel byl oblíbencem Heydricha a je na fotografiích zaměňován s jeho synem Heyderem jako důkaz, nevadí. Na příští schůzce s Tondou si vyžádejte další, jistě jich má plnou flešku. O nic nepřijdete.
Je zajímavé, jak vy cenzurujete zprávy o sobě. O tom svědčí četnost přestupkových řízení, kterými se chlubíte.

Nahoru

Re: Příští prezident

Nějakej Tonda se stejně zase převeksluje a vobjeví.Dělal to tak celej život.My kluci z Prahy ho známe móóóc dobře,že jo.! A jak pilně donášel ,aby mohl měnit a nemusel makat! Dělal našemu řemeslu fakt čest!!

Nahoru

Re: Příští prezident Paul Polansky

Tak jsem se pídil po tom, kde se vzala fáma o VH (nar.1936) sedícímu v době svých 8. narozenin na klíně Heydricha . Pomiňme, že v době, kdy mu bylo osm, byl Heydrich dva roky po smrti.
Je to opět z románu Bouře Polanskyho. Což nám ale antipomníkáři předkládají jako historická fakta. Zde vystupují Havlovi pod jménem Šavlovi.
Zcela pomíjen je fakt, že kniha začíná...„Přestože většina zde vylíčených incidentů a událostí se stala, všechny postavy jsou smyšlené. Mohlo se to stát. Muselo se to stát. Stalo se to dříve. Později. Stalo se to, ale ne vám.“
str.75... Šavlův syn měl narozeniny. Bylo mu dnes osm. Nemohl by se Herr Protektor nechat vyfotografovat se Šavlovým jmenovcem? Heydrich byl příliš vysoký, než aby mohl stát vedle blonďatého chlapce. Přinesli židli. Heydrich si sedl a bez sebemenší námahy si chlapce posadil na koleno.
Toho se chytli komunisté a sládkovci a později se "zpráva" stala ozdobou ničeho jiného než dezinformačního webu Parlamentní listy
Podrobný rozbor knihy Bouře a Lety s výhradami k historické věrnosti napsal Ondřej Slačálek v Novém prostoru č. 451. Zdá se, že Polansky si hodně vymýšlí a přehání. Mluví třeba o takovém počtu obětí v Letech, který je vyšší než počet vězňů, kteří táborem prošli.
http://novyprostor.cz/clanky/451/kniha-pro-lagr-a-prasecak

Nahoru

Re: Příští prezident a ČRo

Reportérka ČRo zaslala na prezidentskou kancelář dotazy
Dobrý den pane Ovčáčku,
ráda bych se zeptala na několik dotazů v souvislosti s víkendovým výročím komunistického převratu v únoru 1948.
1. Jaký byl o víkendu program pana prezidenta? Pobýval v Lánech?
2. Proč Pražský Hrad nepořádal - například podobně jako ministerstvo kultury - v souvislosti s výročím nějakou akci?
3. Pan prezident se k výročí dosud nijak nevyjádřil. Mohl byste nastínit proč?
4. Nebylo by však vhodné při této příležitosti připomenout zločiny komunistického režimu, aby se na ně nezapomnělo?
5. Během nedělního výročí došlo i k demonstraci aktivistů, kteří poukazovali na to, že komunisté se 70 let po převratu dostávají opět k moci mimo jiné s pomocí prezidenta, který v dubnu vystoupí na jejich sjezdu. Co na tuto kritiku říkáte?
Děkuji předem za reakci
S pozdravem
Kristýna Novotná

Reakce prezidentova mluvčího Ovčáčka na Twitteru:
ČRo nám zaslal u příležitosti komunistického puče kádrový dotazník. Tradice Čs. rozhlasu, který puč v roce 1948 podporoval, je stále živá.
A přiložen důkaz kolaborace ČRo
http://www.neaktuality.cz/domaci/ceskoslovensky-rozhlas-byl-k-50-vyroci-vyznamenan-radem-vitezneho-unora/

Úsměvné?

Nahoru

Re: Příští prezident

Jsem hluboce přesvědčen,že vůlbec není od věci,že je volba prezidenta přímá a všelidová,byť máme zastupitelskou demokracii. Ovšem parlamentní,která se volby prezidenta nermusí týkat!! Už netýká a jest to správné.
Co by však nadcházející volba měla splnit především, aby nově zvolená osobnost dokázala kultivovat prezidentskou funkci ve směru k národu,lidem a politikům. A tím by mohla být začít napravována i celá česká pochroumaná společnost.
Jsem jednoznačně pro, aby takovou osobností byla konečně ŽENA, kterou ale nevyprodukuje Senát nebo Parlament,ale takříkajíc "nepolitické" prostředí.. Nechci konkretizovat které,ale vím,že ženských osobností je tam dost. Tak snad se některé z nich "pochlapí" a namíří do stop Libuše.....
V několika zemích již na to přišli a ženská kandidátka převálcovala mužské protějšky. Slováci,Chorvati...Když nic jiného, tak vypadájí moc hezky a chytře!!

Nahoru

Re: Příští prezident

To: 14. Prosinec 2021 - 20:11 | Stanislav Valdman

Hmmm, nemyslím si, že by osoba například typu Danuše Nerudové byla dobrý tip ...

Nahoru