Domov Sluneční Dvůr získá nové prostory v Jestřebí, České Lípě-Ladech i Sosnové

Zprávička
Verze pro tisk |

Nový objekt získá Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace zřizovaná Libereckým krajem, která poskytuje pobytové sociální služby pro ženy se sníženou soběstačností. Vyroste v Jestřebí, hotový by měl být v druhé polovině roku 2021 a vzniknou v něm tři domácnosti pro 18 klientek.

„Projekt je součástí uceleného projektu s názvem Transformace – Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, který počítá s výstavbou domů na třech místech Českolipska: v Jestřebí, České Lípě-Ladech a v Sosnové,“ vysvětlila Radka Loučková Kotasová, krajská radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

V Jestřebí již Sluneční Dvůr sídlí, jeho prostory už však nevyhovují. Stávající dům bude proto přebudován na Centrum denních aktivit a administrativní zázemí organizace. Vedle rekonstrukce starého domu zde pak vyroste nový objekt pro postižené klientky. Stavět se začne za rok na jaře a náklady na něj se pohybují ve výši 64.433.315,40 korun.

„Stavět se začalo už i v Sosnové, kde vzniknou dvě domácnosti pro celkem dvanáct mentálně postižených klientek z Jestřebí. Hotovo by mělo být příští rok v srpnu a náklady se vyšplhají až na 25 milionů korun. V lokalitě Česká Lípa-Lada má stavba začít už letos s tím, že konec se očekává v srpnu roku 2020. Zatím je projekt jen vysoutěžený; náklady budou činit zhruba 22 milionů korun a nové domácnosti se dočká šest klientek z Jestřebí,“ doplnil Pavel Svoboda, náměstek pro resort sociálních věcí.

Všechny projekty budou hrazeny z Integrovaného regionálního operačního programu, tedy z evropských peněz. Liberecký kraj bude z rozpočtu hradit pětiprocentní spoluúčast.

Od vstupu České republiky do Evropské unie obdržel Liberecký kraj z evropských fondů na podporu dvou stovek projektů celkem 3,8 miliardy korun. Díky dotacím se například statutární města Liberec a Jablonec nad Nisou dočkala nového silničního spojení, pánovaného desítky let. Uskutečnila se též rekonstrukce bývalého sirotčince v Liberci na Hospic sv. Zdislavy, který už tři roky funguje. Přes půl miliardy pak získal kraj na výstavbu osmi center odborného vzdělávání.
 

Další zprávičky

Jednotky požární ochrany obcí dostanou od ministerstva vnitra peníze na dopravní automobil či rekonstrukci hasičské zbrojnice

14.8.2019 20:07 | Filip Trdla

Rada Libereckého kraje na včerejším jednání rozhodla o poskytnutí dotace jednotkám požární ochrany. Finanční prostředky obdrží 14 obcí regionu. Dotace je určená na pořízení dopravního automobilu a výstavbu či rekonstrukci hasičské zbrojnice. Celková výše finančního příspěvku z rozpočtu Libereckého kraje činí 7.673.771 korun. Kraj na tento účel obcím přispívá již od roku 2016 každoročně několika miliony korun.

V souvislosti s přidělením dotace od Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky si obce podaly žádost o přidělení dotace z rozpočtu Libereckého kraje. Z předložených 14 žádostí je 12 žádostí na nákup dopravního automobilu a 2 žádosti na výstavbu či rekonstrukci hasičské zbrojnice.

„V srpnu loňského roku jsme obdrželi od ředitele Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje potvrzení o přidělení dotace od ministerstva vnitra konkrétním obcím. V únoru 2019 byl seznam žadatelů rozšířen o obec Hrubá Skála. Od roku 2013 dal kraj na vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů více než 130 milionů korun,“ vysvětlil hejtman Martin Půta.

Přehled žádostí a výše dotace Libereckého kraje v korunách:
1 Pěnčín: Dopravní automobil - 300.000
2 Dětřichov: Dopravní automobil do 3500 kg - 300.000
3 Malá Skála: Dopravní automobil - 300.000
4 Bozkov: Dopravní automobil - 300.000
5 Libštát: Dopravní automobil - 300.000
6 Stráž pod Ralskem: Dopravní automobil - 300.000
7 Česká Lípa: Dopravní automobil - 300.000
8 Svojek: Dopravní automobil - 300.000
9 Horní Řasnice: Automobil - 300.000
10 Svijanský Újezd: Dopravní automobil; požární přívěs pro hašení - 300.000
11 Krásný Les: Dopravní automobil - 300.000
12 Hrubá Skála: Dopravní automobil pro JSDHO Hrubá Skála - 300.000
13 Zlatá Olešnice: Rekonstrukce požární zbrojnice - 1.073.771
14 Kravaře: Požární zbrojnice - 3.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj letos rozdělil v rámci Programu obnovy venkova víc než 29 milionů korun

7.7.2019 14:41 | Jan Mikulička

Dotaci z rozpočtu ve výši přesahující 29 milionů korun poskytne Liberecký kraj městům a obcím v rámci Programu obnovy venkova. Na svém zasedání to schválilo krajské zastupitelstvo. Z této částky poputuje víc než 22 milionů na 84 projektů jednotlivých obcí a přes sedm milionů na 12 projektů dobrovolných svazků obcí. Podpory se dočká celkem 96 projektů.

„Program obnovy venkova je jeden z těch důležitých programů, který zlepšuje život obyvatel každé, i té poslední vesnice v Libereckém kraji. Obcí je v kraji celkem 215, přičemž 154 z nich je menších než tisíc obyvatel. Program se zaměřuje především na podporu projektů v těchto malých obcích. Jsem rád, že se nám v letošním roce v rozpočtu této oblasti podařilo vyčlenit nejvyšší částku od doby vzniku Libereckého kraje,“ uvedl hejtman Martin Půta.
V roce 2018 rozdělil kraj přes 28 milionů a bylo podpořeno celkem 90 projektů. „Každý rok se snažíme objem peněz k rozdělení navyšovat, abychom uspokojili co nejvíc zájemců. Doufám, že nám tento trend vydrží i v dalších letech,“ konstatoval radní pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova Jiří Löffelmann. 

Celkové náklady na své projekty vyčíslily jednotlivé obce na více než 131 milionů korun. „Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů na základě vyhlášení programu obdržel celkem 108 žádostí o poskytnutí dotace v celkové výši 33.066.720,90 Kč. Mám radost, že počet podaných i podpořených žádostí každým rokem stoupá,“ dodal Löffelmann. 

Jednotlivé obce na území Libereckého kraje mohly podat žádost o dotaci na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, na komplexní úpravy návsí a náměstí, na obnovu a zřizování veřejné zeleně – parků, alejí a sadů, dále na opravu a výstavbu místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy či parkovišť i na péči o válečné hroby. Celkové výdaje na projekty činily 118.461.304,54 korun, žádostí o poskytnutí dotací ve výši 25.822.491,90 korun se sešlo 99.

Dobrovolné svazky obcí pak mohly žádat kraj o dotace na projekty na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice i na integrované projekty venkovských mikroregionů. Celkové výdaje na projekty vyčíslily svazky obcí na bezmála 13 milionů a žádostí o dotaci se sešlo dvanáct v celkové výši 7.244.229 korun.

Objem peněz určených na dotace pro dobrovolné svazky obcí však byl o něco nižší — rovných sedm milionů. Aby se uspokojilo co nejvíc žadatelů, bylo rozhodnuto o navýšení dotace z peněz nerozdělených jednotlivým obcím, a to na oněch 7.244.229 korun. Bylo tak podpořeno všech 12 projektů v plné výši.

     

Seniorská obálka urychlí pomoc osamělým starším lidem i v Libereckém kraji

30.6.2019 22:25 | Jan Mikulička

Po bok většiny krajů České republiky se s projektem Seniorská obálka zařadil i Liberecký kraj. Tiskopis s tímto názvem, jenž obsahuje základní informace o zdravotním stavu osaměle žijícího seniora nebo zdravotně postiženého, se tak nyní rozšíří i mezi obyvateli regionu. Projekt spolu se zástupci záchranných složek představili veřejnosti v pátek 28. června v Kavárně Pošta krajská koordinátorka ministerstva práce a sociálních věcí pro strategii stárnutí Pavla Řechtáčková a náměstek hejtmana Libereckého kraje pro sociální věci Pavel Svoboda.

Poprvé zavedl v České republice Seniorskou obálku Jihomoravský kraj, a to již v létě minulého roku. Postupně se k němu přidaly i další kraje. Seniorská obálka pomáhá v situacích, kdy se senior nebo zdravotně postižený dostane do tísně, ohrožení zdraví nebo života. Pomáhá v situacích, kdy není schopen se záchranáři sám komunikovat, například když po úrazu ve své domácnosti upadne do bezvědomí.

„Do formuláře napíše senior základní údaje o svých nemocech, o lécích, které bere, alergiích a doplní kontakt na nejbližší příbuzné. Kartu by měl potom umístit na viditelném místě ve svém bytě nebo domě. Buď na dveře lednice, nebo vnitřní stranu vchodových dveří. Tam kartu v případě potřeby najdou Integrované složky záchranného sytému, hasiči, strážníci nebo lékaři záchranné služby. Z karty tak sami vyčtou, jaké léky mohou dotyčnému člověku bez rizika podat, a mohou také díky uvedenému kontaktu zavolat nejbližším příbuzným seniora a informovat je o nastalé situaci,“ upřesnil náměstek hejtmana Pavel Svoboda. „Projekt považuji za dobrý nápad, který zjednoduší a zrychlí pomoc řadě osaměle žijících seniorů nebo zdravotně postižených. Věřím, že o kartu bude velký zájem,“ doplnil.

Označení ICE, které má obálka v záhlaví, je mezinárodní zkratkou a znamená "použít v případě nouze" (z anglických slov In Case of Emergency). Seniorskou obálku si může pořídit každý, i ten, kdo žije ve vícečlenné domácnosti. Od 1. července bude ke stažení na webových stránkách Libereckého kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a všech složek Integrovaného záchranného systému včetně Městské policie Liberec. Protože každý senior nebo zdravotně postižený nemá doma počítač a tiskárnu, bude karta distribuována také v tištěné podobě. 

„Do distribuce postupně zapojíme Krajskou radu seniorů a další seniorské organizace v Libereckém kraji a také obce,“ vysvětlila Pavla Řechtáčková, krajská koordinátorka MPSV pro implementaci politiky stárnutí v Libereckém kraji. „Důležité je, aby údaje na kartě byly aktuální, včetně třeba poslední hospitalizace v nemocnici. Doporučujeme lidem také, aby do formuláře napsali i kontakt na svého praktického lékaře. U léků, které senior bere, je třeba doplnit též dávkování,“ dodala s tím, že seniorům nebo handicapovaným mohou pomoci vyplnit formulář třeba jejich příbuzní, ošetřující lékař nebo sociální pracovníci.

Seniorská obálka je výstupem spolupráce kraje s MPSV na projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň. Na projektu spolupracují odborníci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Krajského úřadu Libereckého kraje, Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou a dalších složek Integrovaného záchranného systému.
 

Na opravu střechy budovy kavárny Union naváže oprava fasády

26.6.2019 22:21 | Kristýna Kňákal Brožová

Lešením je právě v těchto dnech obehnaná jedna z nejkrásnějších budov ve městě – budova kavárny Union v ulici Jindřicha z Lipé. Městu se totiž podařilo zajistit firmu, která ještě v letošním roce opraví střechu této významné budovy. Českolipští radní na svém jednání 18. června navíc schválili zadávací podmínky pro veřejnou zakázku na opravu fasády Unionky. Ta by měla na opravu střechy navázat, realizovat by se měla v příštím roce.

„Město nutně potřebuje kromě střechy opravit i fasádu v nejvyšších patrech Unionky. Poškození v tomto místě je už takové, že omítka před zajištěním bezpečnostní sítí opadávala dolů a ohrožovala chodce. Městu se však dlouhodobě nedaří vysoutěžit dodavatele, který by fasádu opravil. Tuto veřejnou zakázku proto soutěžíme s velkým předstihem, který dává naději, že se do výběrového řízení dodavatelé přihlásí a my budeme moci v příštím roce opravu Unionky dokončit,“ uvedl českolipský místostarosta Martin Brož. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, která zahrnuje opravu fasády včetně restaurátorských prací, je 1,8 milionu korun. Předpokládaný termín realizace je květen až září 2020.
 

Bikepark Polevsko

24.6.2019 22:48 | Lucie Korvasová

Nově vybudovaný Bikepark je v Lužických horách na severu Čech v obci Polevsko. Od loňského léta má 6 dokončených propojených sjezdových trailů různých obtížností o délce 4 km, skoky, lavice a trialový koutek. Nejaktuálněji je vybudovaný budass pumps pro děti - a to stále vymýšlí a připravují další novinky. S výstavbou bikeparku pomáhal i Michal Maroši – ikona české MTB a enduro scény. O jeho nadšení Lužickými horami svědčí i uskutečnění jeho dětského MRSN bikového kempu právě na Polevsku.

Správný sportovní areál nabízí spoustu závodů a aktivit nejen pro děti. Letošní léto je pojato jako Indiánské. V areálu stojí dvě velká týpí, spolu s DDM Smetanka, ale i ve vlastní režii organizují dětské příměstské tábory na indiánské, hasičské a bikové téma, s Obcí Polevsko plánují dětský den a letní kino.

Pro děti, začátečníky nebo třeba jen ryze pro ženy vypisují bike kurzy, kde lektorem je mistr republiky v biketrialu Michal Matys. Pro ty zkušené závodníky se opět uskuteční 27.7.2019 další závod ze série Peklo Severu a 21.-22.9.2019 druhý ročník Polevsko Enduro. Jedná se o sérii měřených závodu na jednotlivých tratí bikeparku. A když už jsme u těch měření – každý měsíc v daných termínech můžete vyzkoušet svoji rychlost na trati Kostelník, kde se na profesionální časomíře přesvědčíte o svých dovednostech. Všechny akce, novinky a termíny najdete přehledně na zbrusu novém vymazleném webu https://www.polevsko.ski/

Do zázemí areálu patří i horské bistro, kemp pro stany i karavany, sprchy a wc, půjčovna kol, možnost dobití elektrokol. V parném létě malý bazének pro osvěžení, pro děti nově zbudovaná lesní outdoorová tělocvična pro rozvoj pohybových aktivit a kvalitní tréninková trampolína. V plánu je ještě také Areál pevných kontrol pro orientační běžce.

Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že malí i velcí bikeři, sportovní kluby, dětské spolky, rodiny s dětmi, ale i školy a školky mohou využít areál s kvalitním zázemím, rodinnou atmosférou a krásnou přírodou Lužických hor k bezpočtu aktivit. A protože i o víkendu do bikeparku jezdí z Nového Boru 2x denně cyklobus, tak teď už stačí jen naplánovat, kdy na Polevsko vyrazit ????

Reprezentantka SPORT RELAX Adéla Šinerová má zlato

24.6.2019 22:11 | Pavel Znamenáček

Náš klub SPORT RELAX reprezentovala Adéla Šinerová na mezinárodním turnaji Pardubice Open 2019 - 7th International Karate Lions Cup. Áďa má vynikající sezonu a formu, což potvrdila na tomto turnaji a odvezla si zaslouženě zlato.

Po turnaji proběhlo reprezentační soustředění, kde se věnovala detailům v technikách. Děkujeme za perfektní reprezentaci karate klubu SPORT RELAX.

Víkendové výsledky tenistů SK Matchball

20.6.2019 21:34 | Petr Kořínek

Hodnocení víkendových výsledků tenistů a tenistek SK Matchball Česká Lípa tentokráte začnu od těch nejmenších. Babytenisté bojovali o postup na mistrovství republiky v Teplicích s místním oddílem Panorama. Tepličtí vyhráli 5:1 na utkání, ale pochvalu za předvedený výkon zaslouží všichni čtyři reprezentanti SK Matchball Č.Lípa - Barbora Zajícová, Lukáš Baier, David Půček a Filip Kneifl. O těsném výsledku svědčí spíše poměr her 32:22, kdy šest her ve čtyřhrách rozhodoval jediný míček a vždy bohužel v náš neprospěch.

Mladší žactvo A v severočeské divizi prohrálo těsně 4:5 s favoritem celé soutěže Severočeskou tenisovou. Béčko v českolipském derby porazilo TK Slovanka 6:3. Staršímu žactvu A nepřijel soupeř z Libochovic a béčko porazilo jasně Štětí 8:1. Dorost v druhém víkendovém derby s TK Slovanka jasně zvítězil 9:0.

Tento týden pomáhají naše děti jako sběrači míčků na výborně obsazeném mezinárodním turnaji žen ve Starých Splavech Maha Lake a o víkendu zakončí sezónu družstev posledními zápasy.

Dospělí A zvítězili nad TK Břízky 6:3 a v konečné tabulce severočeské divize obsadili páté místo. Béčko vyhrálo nad Start Liberec B 6:3 a sezónu zakončí na třetím místě ne své skupině.

Kompletní výsledky najdete na www.cztenis.cz

SK Matchball Česká Lípa tento víkend reprezentovali:

Babytenis: B.Zajícová, L.Baier, D.Půček, F.Kneifl
Mladší žactvo: V.Steinz, J.Josef, T.Sertičová, L.Švajcrová, M.Franeta, J.Hofman
                        T.Nedbal, D.Beneš, N.Jeníková, P.Jelínková, J.Vinklařík, D.Libenský
Starší žactvo: M.Kec, M.Hofman, K.Jelínková, A.Černá, J.Chour, A.Kec
                       V.Steinz, M.Franeta, T.Sertičová, L.Švajcrová, M.Habenicht, D.Beneš
Dorost: D.Matoušek, M.Kec, A.Černá, K.Jelínková, J.Chour, M.Hofman
Dospělí: L.Gernát, M.Makovíny, K.Hášová, A.Nešická, R.Makovíny, Š.Popelka
              J.Kolář, M.Novotný, N.Franeta, V.Chobenová, M.Svoboda, P.Horáček
 

Kraj vydává další dokument, kterým garantuje zlepšení zdraví obyvatel

12.6.2019 22:46 | Jan Mikulička

Od roku 2002 se kraj systematicky zasazuje o podporu zdraví obyvatel, což deklaruje v politicko-strategickém dokumentu s názvem Zdravotní politika Libereckého kraje-dlouhodobý program zlepšování zdraví obyvatel Libereckého kraje. Krajští radní v květnu odsouhlasili jeho aktuální znění. Dokument na období 2019 a 2020 má za cíl stabilizovat systém prevence nemocí a nalézat řešení vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva v Libereckém kraji.

„Dokument je dlouhodobým programem, kterým dáváme najevo, že zdraví obyvatel v kraji je pro nás jedna ze základních podmínek pro to, aby náš region prosperoval a lidé byli spokojení. Materiál navrhuje nejen aktivity, které by měly do budoucna zlepšit situaci v problematických oblastech zdravotnictví, ale věnuje se i tematice zdravého životního stylu, prevenci duševních nemocí či závislostem na návykových látkách. Jsem rád, že se na tvorbě akčního plánu podílejí i významní odborníci a není to jen text povrchního charakteru,“ uvedl MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro resort zdravotnictví.

Zdravotní politika na následující období řeší i další důležitá témata, jako je například význam očkování, prevence úrazů, aktivní příprava na stáří, orální zdraví apod. Veškeré aktivity se opírají o validní statistické údaje. V rámci zdravotní politiky aktivně pracuje třiadvacetičlenná pracovní skupina, gestory jednotlivých cílů jsou pak odborníci Krajské nemocnice Liberec, Krajské hygienické stanice, lékaři z terénu či odborníci Krajského úřadu Libereckého kraje. Předpokladem do budoucna je aktualizace Akčních plánů dle připraveného Strategického rámce Zdraví 2030, který udává směr rozvoje péče o zdraví občanů ČR v příštím desetiletí a navazuje na dříve formulované strategické materiály, jako jsou Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí „Zdraví 2020“ a příslušné akční plány, Národní strategie elektronického zdravotnictví a Strategie reformy psychiatrické péče. 

Liberecký kraj za podporu zdraví a kvality života obdržel v minulosti i významná ocenění od Národní sítě Zdravých měst ČR (v r. 2011 a 2017), za několikaleté úsilí při zlepšování zdravotního stavu a za výsledky v postupu k udržitelnému rozvoji, kvalitě života a podpoře zdraví. Kraj tak stojí po boku organizací, které významně podporují kvalitu zdraví obyvatel.

Dokument k dispozici na:
https://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/zdravi-prevence-zdravotni-politika-lib...

  

SPORT RELAX je druhým nejúspěšnějším klubem z Memoriálu M. Šianského v Lounech

3.6.2019 23:31 | Pavel Znamenáček

26 MEDAILÍ: 8x ZLATO, 8x STŘÍBRO, 10x BRONZ

Parádní vystoupení našich mladých závodníků na Regionálním poháru v Lounech v olympijském karate přineslo skvělá umístění a celkové 2. místo v pořadí klubů. Byl to opravdu náročný víkend a my si potvrzujeme v mládežnickém sportu, že patříme k těm nejlepším. Všem moc gratulujeme a díky za skvělou reprezentaci klubu v náročném víkendu.

JSME TÝM, JSME SPORT RELAX JIŽ 25 LET!. ???? Polovina sezony je za námi a to velmi úspěšná. Máme v soutěžních disciplínách mnoho nových nadějí a věřím v jejich růst.

Děkujeme městu Česká Lípa za podporu mládežnického sportu a našim stálým partnerům za důvěru.

Výsledky

KATA:
1.místo Burián Jakub kata mladší žáci 10-11let
1.místo Minárik David kata junioři
1.místo Pavlasová Božena kata ženy
1.místo Fiala Jakub kata U21
1.místo Minárik David kata muži
1.místo Pavlasová Božena kata master

2.místo Lang Matěj kata muži
2.místo Sodkherlen Ulziiorshikh kata junioři
2.místo Vácha Pavel kata U21

3.místo Vorlíčková Anna kata juniorky
3.místo Najman Matyáš kata starší žáci
3.místo Gašpar Patrik kata muži
3.místo Lang Matěj kata U21
3.místo Gašpar Patrik kata U21

KUMITE:
2.místo Pokorná Natálie kumite mže do 42kg
2.místo Nyklová Lucie kumite sže do 42kg
2.místo Altan Od Bilgun kumite dorost do 57kg
3.místo Klimplová Vanesa kunite sže do 42kg
3.místo Vorlíčková Anna kumite juniorky nad 59kg
3.místo Navrátilová Michaela kumite sže do 50kg

KATA DUO :
1.místo Sodkherlen Ulziiorshikh a Minárik David duo dorost a muži
2.místo Burián Jakub a Najman Matyáš duo starší žáci

Kata tým:
1.místo Gašpar Patrik, Vácha Pavel a Fiala Jakub tým muži
2.místo Pokorná Natálie, Klimplová Vanesa a Navrátilová Michaela tým sže
3.místo Řeháková Ema, Suchá Josefína a Cupová Barbora tým mže
3.místo Řehák František, Baranovský Tadeáš a Pomíkáček Pavel 

Město koupilo pozemky potřebné pro stavbu chodníku z vlakového nádraží

3.6.2019 23:14 | Kristýna Brožová

Stavba chodníku, který by vedl z výstupiště na hlavním vlakovém nádraží směrem do areálu bývalé ŽOSKY v Dubici, je zase o krok blíž. Českolipští zastupitelé totiž na svém květnovém zasedání schválili výkup pozemků Českých drah, na kterých bude budoucí chodník ležet, za cenu 1,2 mil. Kč. Výkup posledního potřebného pozemku pro stavbu chodníku by pak zastupitelé měli schválit na červnovém jednání.

„Jsem ráda, že v projektu stavby chodníku směrem k Modusu pokračujeme. Věřím, že po dokončení projektu mnoha lidem ulevíme a ušetříme kroky do práce. Od Českých drah jsme získali rozlehlé pozemky, které nám umožní plánované investice realizovat. Proto moc děkuji za spolupráci, která je nyní na vysoké úrovni,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová. 

„Projekt na chodník již máme připravený. Jakmile budeme vlastnit všechny pozemky, můžeme podat žádost o vydání stavebního povolení. Po jeho získání můžeme vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby,“ nastínil další postup českolipský místostarosta Martin Brož. 

Díky propojení vlakového nádraží s areálem bývalé ŽOSKY si lidé, kteří v areálu pracují, výrazně zkrátí cestu. Nyní musí obcházet celý blok nebo chodí podél kolejiště po nezpevněném povrchu, což je mnohdy nebezpečné.
 

Hudební a herecké Křižanské léto přiveze přední osobnosti českého divadla

3.6.2019 23:07 | Jan Mikulička

Úspěšná tradice v Podještědí pokračuje. Od června do září tohoto roku hostí obec Křižany již pátý ročník hudebního a divadelního festivalu Křižanské léto. Záštitu nad ním převzala Květa Vinklátová, krajská radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.

I v letošním roce se mají návštěvníci na co těšit. Pod širým nebem jsou pro ně připravena hned čtyři divadelní představení. Festival začíná 20. června hrou Můžem i s mužem, v níž se představí herečky Vanda Hybnerová, Jitka Sedláčková, Kateřina Kaira Hrachovcová a Dáša Zazvůrková.

Třetí červencový den následuje situační komedie s neobvyklou zápletkou Velká zebra aneb jak že se to jmenujete?, v níž v hlavní roli účinkuje Ondřej Vetchý. Další inscenací je Drahá legrace. Herec Josef Carda v ní ztvárnil úlohu Francoise Pignona, který se začne řídit novým životním mottem Důležité není mít peníze, ale to, aby si lidi mysleli, že je máte. Hraje se 16. července.
Posledním divadelním představením letošního ročníku bude prvního srpnového dne one man show Cavewoman – hledání odpovědi na otázku, co dělá muže mužem a ženu ženou, tentokrát z ženského pohledu v podání Daniely Choděrové.

„Je vidět, že dobrý organizační tým dokáže i mimo velká centra přivézt divadelní kusy se známými osobnostmi českého divadla. V Křižanech se v tomto ohledu dlouhodobě daří výborně,“ říká Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

O zábavu se postarají také tři hudební produkce. Osmého srpna legenda českého folku, skupina AG FLEK. Následovat bude Aneta Langerová v pásmu Pod širou oblohou. S kapelou a smyčcovým triem vystoupí 18. srpna. Vedle písní z posledního alba nebudou chybět ani starší skladby v nových aranžích a také poslední singl Hvězda. 

Festival pak zakončí 5. září svým vystoupením skupina Čechomor. Přinese zážitek v podobě nevšední interpretace českých, moravských a slezských lidových písní s hostující zpěvačkou Martinou Pártlovou a také písničky nejen z nového CD Nadechnutí.

„Návštěvníci se mohou těšit na nové pódium, které je v Křižanech od loňské sezóny, úžasné prostředí přírodního amfiteátru, na skvělé umělce a taky na výhled na dominantu Liberce – Ještěd,“ dodala Klára Hrušková za tým Křižanského léta. 

Bližší informace o jednotlivých vystoupeních se nacházejí na webu http://krizanskeleto.cz/program-2/.
 

Nadace Euronisa spustila sbírku Pozvedněte slabé. Pomůže Majáku i hospici

22.5.2019 22:48 | Jan Mikulička

Další, již sedmnáctý ročník veřejné sbírky Pozvedněte slabé, zahájila nadace Euronisa. Sbírka, která je určena na pomoc lidem v Euroregionu Nisa, se poprvé uskutečnila v roce 2003 a od té doby vynesla více než 6,7 milionu korun.

Spuštění sbírky se uskutečnilo na tiskové konferenci v Pytloun Grand Hotelu Imperial, kam ji přišla podpořit statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Jitka Volfová. Ta včetně hejtmana Martina Půty přijala nad 17. ročníkem záštitu. Náměstkyně se také stala první dárkyní do této sbírky v letošním ročníku, když svůj příspěvek vložila do sbírkové pokladničky na konferenci.

„Je mi potěšením záštitu nad sbírkou převzít, protože si velmi vážím toho, co Nadace Euronisa v sociální oblasti již řadu let vykonává. Přeji, aby sbírka Pozvedněte slabé byla i letošní rok úspěšná a pomohla všem, kteří to potřebují,“ uvedla Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana pro resort ekonomiky, správy majetku a informatiky.

Studenti základní školy Ještědská začnou od středy 22. května na ulicích Liberce prodávat za 30 korun magnetky, které nadaci vyrobilo Středisko volného času Narnie. Dalším sbírkovým předmětem je kovový přívěšek s žetonem do nákupního košíku, rovněž za 30 korun. Letní část potrvá až do 27. června, kdy se výtěžek sečte a zveřejní.

Přispět lze také buď přímo na číslo účtu vedeného zdarma u UniCredit Bank v Liberci. Číslo účtu je 705 705 705/2700. Další možností je zaslání dárcovské SMS ve tvaru: DMS EURONISA 30 (ekvivalent je místo 30 napsat 60 nebo 90). Příspěvek se tak navýší dvoj- až trojnásobně. Novinkou je možnost zaslání dárcovské SMS v podobě trvalého příkazu a to ve formátu: DMS TRV EURONISA 30 (60 či 90) na číslo 87777.

Sbírka se letos uskuteční v Liberci, Jablonci n. N., České Lípě, Novém Boru, Tanvaldu, Frýdlantě, Turnově, Semilech, Hrádku n. N., Varnsdorfu a Rumburku. Kromě letní části bude také zimní část a po sečtení obou se peníze slavnostně předají na jaře příštího roku v Liberci za účasti představitelů Libereckého kraje.

Během sbírky se na ulicích měst Libereckého kraje a Šluknovského výběžku vybírá na předem určené projekty konkrétních neziskových organizací. Lidé v podstatě vybírali na své neziskovky, které působí v jejich regionu. Proto také považujeme za úspěch, že se za tu dobu vybrala takováto výše.

Letos se podpoří liberecký Hospic sv. Zdislavy a jeho projekt Cítit se i v hospici jako doma ¬– jde o náklady spojené s praním prádla. Podpora půjde také obecně prospěšné společnosti Maják na projekt Klima třídy, jenž zajišťuje program podporující sociálně znevýhodněné žáky a na nákup vzdělávacích pomůcek.
 

Výstava 100 let v bílém plášti doputovala za návštěvníky do České Lípy

15.5.2019 22:09 | Jan Mikulička

Libereckým krajem putuje výstava nazvaná 100 let v bílém plášti, kterou uspořádal resort zdravotnictví Libereckého kraje ve spolupráci se Severočeským muzeem v Liberci u příležitosti loňského stého výročí založení republiky.
Expozice, která se ohlíží za historií zdravotnictví, měla premiéru loni počátkem listopadu ve vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje. Odtud se pak vypravila dále: jako první zdobil soubor osmnácti informačních panelů prostory Nemocnice Jablonec nad Nisou, a to od začátku února do konce letošního dubna.
Panely, které dávají nahlédnout do vývoje známých i v současné době již neexistujících zdravotnických zařízení v Libereckém kraji, jsou v současné době k vidění v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, konkrétně v přízemí polikliniky. Historická kolekce tu bude k vidění do konce června. 

„Výstava umožňuje velice zajímavé nahlédnutí do historie zdravotnictví. Její zhlédnutí můžeme doporučit. Věříme, že mladé lidi zaujme a pamětníky potěší,“ řekl generální ředitel českolipské nemocnice Pavel Marek. „Výstava přibližuje dobře zpracovanou historii zdravotnictví a zaslouží si, aby ji vidělo co nejvíce lidí. Přeji jí úspěch i v České Lípě,“ doplnil náměstek hejtmana pro rezort zdravotnictví Přemysl Sobotka.

Během loňské vernisáže v sídle Krajského úřadu si sám náměstek Sobotka zavzpomínal. Glosoval, že je také pamětník, protože ve zdravotnictví působí rovných padesát let. „Některé přístroje a některé věci, které jsou vystaveny ve vitrínách, byly při mé praxi běžnou součástí medicíny,“ poznamenal.

Kraj finančně uzavřel loňský rok. Letos rozdělí 235,5 milionu na sociální služby, dopravu, kulturu či sport

24.4.2019 21:20 | Filip Trdla

Celkem 235,5 milionu korun ušetřil v loňském roce Liberecký kraj a může tak podpořit oblasti a konkrétní projekty, které nebyly součástí schváleného rozpočtu na letošní rok. Částka 35,7 milionu korun půjde do oblasti sportu, zhruba 44,3 milionu korun dá kraj do školství a 16,5 milionu na investice do sociálních zařízení. Téměř 24,5 milionu korun získá také resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu a přibližně 38 miliony podpoří kraj oblast dopravy. Návrh na rozdělení úspor počítá i s dalšími rezorty. Kraj si také ponechá necelých 45 milionů jako rezervu na případné havárie nebo nenadálé situace.

„Tím, jak odpovědně přistupujme k výběru dodavatelů, kontrole jejich skutečně odvedené práce a samozřejmě i kontrole vlastních výdajů z veřejných prostředků, máme možnost opět rozdělit finanční prostředky pro tento rok. Díky ušetřeným 235,5 milionům korun v roce 2018 můžeme podpořit další oblasti a konkrétní projekty, které nebylo možné zahrnout do schváleného rozpočtu kraje pro rok 2019. Chceme více podpořit zejména ty priority, které jsme si definovali v programovém prohlášení. Proto si o desítky milionů korun polepší především oblast sociálních služeb, kultury, sportu a dopravy,“ uvedla Jitka Volfová, statutární náměstkyně pro resort ekonomiky, správy majetku a informatiky. 

Z úspor předchozího roku kraj prioritně řešil i havarijní stav a zabezpečení objektu na Střední škole řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou, na kterou vyčlenil 25 milionů korun. Částku 10 milionů dá také kraj na opravu střechy v Domově mládeže v České Lípě, kterou v březnu letošního roku strhla vichřice „Eberhard“

Do oblasti školství půjde 4,25 milionu korun na modernizaci chemických laboratoří na Gymnáziu v České Lípě a na Střední odborné škole pedagogické v Liberci. „Díky mimořádným zdrojům můžeme pokrýt i požadavky regionálních sportovních organizací a spolků. Dáme 30 milionů korun na významné vylepšení podmínek pro sportování dětí, mládeže i dospělých v kraji,“ dodal hejtman Martin Půta. K přerozdělení dalších prostředků dojde na základě Plánu rozvoje sportu Libereckého kraje, kde uvažuje kraj i o příspěvku 5 milionů korun na zasněžování nástupního místa pro běžkaře v Bedřichově v Jizerských horách.

Téměř 24,5 milionu korun dostane resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu. „Z této částky půjde 10 milionů korun na společné financování investic Libereckého kraje a statutárního města Liberec u organizací, které mají tzv. „nadregionální“ rozsah,“ dodal hejtman Martin Půta. Dále půjde 5 milionů korun do Dotačního fondu na program Záchrany a obnovy památek v Libereckém kraji či 1,9 milionu korun pro Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci na nákup a obnovu knižního fondu. „Věřím, že pro čtenáře je to dobrá zpráva a knihovna zakoupí tituly, které čtenáři preferují a na které již delší dobu čekají,“ dodala Volfová.

Kraj posílí i výdaje v resortu dopravy a investic, a to o téměř 60 milionů. Běžnou údržbu včetně drobných oprav a zkvalitnění značení navýší o 18 milionů korun. Dalších 5 milionů půjde na zpracovávání projektových dokumentací. Navýšení se dočká i Dotační fond dopravy, zejména oblast cyklistiky, kam směřuje o 6,23 milionu korun více než vloni.

Ušetřené peníze dá kraj i do resortu zdravotnictví. Částka 5 milionů pomůže Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje na úpravy heliportu, aby splňoval podmínky Úřadu pro civilní letectví a obsahoval technické světelné vybavení pro noční režim létání. Dalších 4,3 milionu korun by měl získat navíc i resort životního prostředí a zemědělství.
 

Nástěnný kalendář Libereckého kraje opět získal ocenění

15.4.2019 22:43 | Filip Trdla

V úterý 9. dubna proběhlo v Praze slavnostní vyhlášení soutěže KALENDÁŘ 2019. Se svým nástěnným nástěnným kalendářem, představujícím netradiční výhledy na kouty našeho regionu, se zúčastnil i Liberecký kraj. Kalendář se 12 panoramatickými fotografiemi pořízenými v průběhu celého loňského roku obdržel 1. místo v kategorii Cena za fotografii na veletrhu Reklama Polygraf v Praze.

„Do soutěže jsme se hlásili poprvé v loňském roce s kalendářem věnovaným stoletému výročí založení Československa. A i napoprvé jsme uspěli. Mám velkou radost, že jsme i v letošním roce úspěšní. Pro příští rok plánujeme vydání kalendáře s tematikou, která nyní v kraji velmi rezonuje, a to je sklářství a bižuterie. Jak jsme již oznámili, Liberecký kraj se bude prezentovat jako Křišťálové údolí a chceme i v kalendáři ukázat, jaké bohatství ve zmíněných oborech v kraji máme. Určitě najdeme způsob, jak toto krásné téma ztvárnit tak, abychom se mohli opět přihlásit do soutěže s ambicí uspět,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

V soutěži Kalendář 2019 mezi sebou soutěží díla vydaná tuzemskými i zahraniční účastníky z České a Slovenské republiky. Cílem soutěže je ocenit výjimečné práce – kalendáře, a to nejen z pohledu vlastního polygrafického zpracování ale i z hlediska originálního návrhu či společenského poselství. V neposlední řadě si soutěž klade za cíl podpořit vlastní obor.

Vítězné kalendáře soutěže vybrala odborná porota, která hodnotila přihlášené tiskoviny na základě celkové výtvarné úrovně řešení, originality a inovativního přístupu zpracování, efektivity marketingového sdělení, kvality polygrafického zpracování a také za společenský přínos (např. podpora sociální a společenské role, přínos pro rozvoj cestovního ruchu, podpora mladých tvůrců apod.).