48 návrhů v architektonické soutěži na novou městskou knihovnu

Verze pro tisk |

Česká Lípa obdržela 48 návrhů v architektonické soutěži na novou městskou knihovnu

Město Česká Lípa obdrželo v architektonické soutěži na novou městkou knihovnu celkem 48 návrhů od ateliérů z Česka, Slovenska, Polska, Španělska a Velké Británie. Soutěžní porota zasedne k hodnocení těchto návrhů v polovině září, výsledky by pak měly být představeny veřejnosti do konce roku.

Stavba by měla vzniknout v proluce na Jeřábkově náměstí a doplnit stávající objekty č. p. 158 a 159. Současná hlavní budova městské knihovny na náměstí T. G. Masaryka již nevyhovuje soudobým požadavkům zejména v oblasti bezbariérového přístupu či kapacity a její rekonstrukce není technicky dobře proveditelná. Cílem města je získat komplexní architektonický návrh objektu nové městské knihovny, která by současně měla plnit funkci přirozeného centra setkávání občanů, a proto zde bude krom klasických oddělení pro čtenáře všech věkových kategorií i prostor pro konání menších kulturních akcí a výstav, PC učebnu, nebo také malou kavárnu“, říká starostka města Jitka Volfová a dále dodává: “Nová budova městské knihovny by měla především citlivě zapadat do městské památkové zóny a ctít historické místo. Mohla by ale zároveň nést prvky moderní architektury, aby byla blízká i mladší generaci a pro budoucí pokolení byla symbolem současné doby.“

Součástí zadání je i řešení úprav Jeřábkova náměstí a koordinace s plánovanou rekonstrukcí okolních ulic a Škroupova náměstí. Předpokládaná výše investice je 210 milionů korun bez DPH a cílem soutěže je mimo jiné i tyto náklady ověřit, tak aby město mělo jasnou představu o budoucím financování.

Podané návrhy bude hodnotit porota složená ze zástupců města a nezávislých odborníků. Mezi nimi jsou starostka Jitka Volfová, místostarosta Martin Brož, ředitelka knihovny Dana Kroulíková, radní Nela Cyrmon Theerová, zastupitelé Michal Prokop a Roman Málek a dále architekti Roman Brychta, Jiří Klokočka, Ondřej Synek, Markéta Zdebská, Luboš Klabík a Martin Čeněk. “Počet podaných návrhů nás příjemně překvapil. S ohledem na jejich počet očekávám velkou diskusi, věřím, že se zde objeví i mnoho velmi zajímavých předložených řešení,“ říká místostarosta města Martin Brož a dodává: “Soutěž v tomto směru zatím naplnila naše očekávání.”

Město Česká Lípa na přípravě podmínek spolupracovalo s Českou komorou architektů, platformou CBArchitektura a advokátní kanceláří Havel & Partners. Veřejnou zakázku na uspořádání architektonické soutěže město vysoutěžilo v listopadu loňského roku za nabídkovou cenu téměř 772 tisíc Kč. Architektonickou soutěž město vyhlásilo v květnu letošního roku, termín pro odeslání návrhů byl 15. srpna. Pro účastníky soutěže má město vyčleněno finanční odměny v celkové výši 2mil. Kč, vítěz soutěže obdrží 800 tis. Kč. Soutěž o návrh je odbornou veřejností vnímána jako nejlepší a nejtransparentnější způsob zadání na projekt veřejné stavby a je doporučována vládním dokumentem Politika architektury a stavební kultury.


 

V České Lípě 22. srpna 2023

Mgr. Kristýna Kňákal Brožová
tisková mluvčí
e-mail:
knakalbrozova@mucl.cz
tel. +420 731 435 037

 


 

Nahoru