V České Lípě otevřeli pavilon E ZŠ speciální Jižní

Verze pro tisk |
V České Lípě otevřeli pavilon E ZŠ speciální Jižní
 
Šestnáct let trvalo městu Česká Lípa dokončit rekonstrukce, respektive novostavby šesti pavilonů, které tvoří ZŠ Speciální Jižní v České Lípě. Poslední pavilon, pavilon E, byl slavnostně otevřen 6. září 2023.
 
Práce na novém pavilonu E trvaly rok. V červenci 2022 byl pavilon kompletně zbourán a na jeho místě vyrostla úplně nová budova. V ní se nacházejí celkem čtyři učebny, ložnice, sociální zařízení i přípravna, tj. malá kuchyňka sloužící pro výdej obědů a svačinek. V pavilonu je úplně nově zřízena jedna třída mateřské školy speciální s kapacitou 12 dětí a tři třídy přípravného stupně ZŠ speciální.
 
Zhotovitelem stavby byla firma VERSANA s.r.o. za vysoutěženou cenu 28 mil. Kč, která v průběhu stavby zůstala v podstatě nezměněná. Demolici pavilonu předcházelo vystěhování školky, která ještě do loňského roku v pavilonu sídlila. Díky vestavbě do sousední ZŠ a MŠ Jižní se školka mohla na konci června 2022 vystěhovat a demolice vyklizeného pavilonu mohla začít.
Speciální škola slouží dětem, které mají speciální potřeby. Největší dík by tedy měl směřovat k paním učitelkám, paní ředitelce a veškerému dalšímu personálu, který se o tyto děti stará. Není to práce jednoduchá, ale všichni ji zde vykonávají opravdu se srdcem na dlani. Jsem ráda, že k této práci mají všichni odpovídající, kvalitní zázemí, ve kterém se cítí dobře. I samotná stavba pavilonu probíhala bez komplikací, za což jsem moc vděčná. Nyní již stavba slouží svému účelu a věřím, že dlouho bude,“ uvedla při otevření starostka města Česká Lípa Jitka Volfová.
Předposlední pavilon, pavilon F, dokončilo a otevřelo město v září 2020.
alt
alt
alt
Nahoru